Björkenäs skeppsgård (Skeppsvarv) [sv]

Björkenäs skeppsgård (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Skeppsvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/64a566c6-d464-445d-a4ea-b543d16695c9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björkenäs skeppsgård
Swedish

Description
Skeppsvarv
Swedish

Establishment
1500?
1500-talet

-Time
1500?
-Dating comment
1500-talet
Swedish
Termination
1630?
1630-talet?

-Time
1630?
-Dating comment
1630-talet?
Swedish
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Björkenäs var på 1500-talet en av kronans största skeppsgårdar och skeppet Mars byggdes här 1564. Samma år fördes hit det stora flaggskeppet Elefanten efter sin grundstötning i Karlmarsund 1564. Ännu 1634 omtalas att kronans skepp byggs här.

Swedish

Owned by
Svenska kronan

-Owner (text)
Svenska kronan
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Kalmar (Kommun) [sv], Björkenäs [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Kalmar (Kommun) [sv], Björkenäs [sv],
--Place
Swedish

--Specified
Björkenäs
Swedish
Reference
Sjöhistorisk årsbok. (1947). Stockholm: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Sid 42, 89 mfl
Swedish

DigitaltMuseum
021166454682
-Id
021166454682
-System
DigitaltMuseum