School transport Place holder

Skoleskyss (norwegian bokmål), Skuleskyss (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:04
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/skoleskyss
Label
School transport
English

Skoleskyss
Norwegian bokmål

Skuleskyss
Norwegian nynorsk

Not used label
Skolebuss
Norwegian bokmål

Skulebuss
Norwegian nynorsk

Skoletransport
Norwegian bokmål

Skoleveg
Norwegian bokmål

Skolevei
Norwegian bokmål

Skuletransport
Norwegian nynorsk

Skuleveg
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

English

     School life
English


Note
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Norwegian bokmål

Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Norwegian nynorsk