Doseringspumpe [no]

Doseringspumpe (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Ved medikamentell avlusning blir avlusningsmidlene tynnet ut i vann på 1000 liters tanker. Blanding blir så pumpet ut i merden via en doseringsslange. Pumpen kalles doseringspumpe.

"Pumper til medisin 100-200 l/min. Det må brukes to stk LIKE pumper og ikke Y-bend og lure koblinger.Vannet velger letteste vei og svært dårlig spredning som resultat med en pumpe. Med to like pumper og like hull må stoffet blandes ut i ca 2.000 liter vann. Med mindre mengde blir fordelinga dårlig." [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
06/10/2020 11:16:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/640c7a98-07ef-4c3a-aa50-fcba43ecd7d0 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Doseringspumpe
Norwegian bokmål

Description
Ved medikamentell avlusning blir avlusningsmidlene tynnet ut i vann på 1000 liters tanker. Blanding blir så pumpet ut i merden via en doseringsslange. Pumpen kalles doseringspumpe.

"Pumper til medisin 100-200 l/min. Det må brukes to stk LIKE pumper og ikke Y-bend og lure koblinger.Vannet velger letteste vei og svært dårlig spredning som resultat med en pumpe. Med to like pumper og like hull må stoffet blandes ut i ca 2.000 liter vann. Med mindre mengde blir fordelinga dårlig."
Norwegian bokmål

Definition
Pumpe
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

-Text
Hentet 27. juli 2018 fra: https://docplayer.me/49216506-Beskrivelse-av-metode-for-avlusning-med-helpresenning.html
Norwegian bokmål