Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/02/2017 08:28:48
27/05/2023 04:21:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/63f5d45b-30df-4614-a802-6c65e5a6bdd6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Owen, Samuel
Swedish

First name
Samuel
Swedish

Last name
Owen
Swedish

Wikipedia

Birth
1774

-Time
1774
Death
1854

-Time
1854
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Samuel Owen föddes i England, men bodde större delen av sitt liv i Sverige. Han var tekniker och industriman och är i Sverige framförallt känd för att utveckla ångmaskindrivna fartyg.

Owen drev Kungsholmens mekaniska verkstad där han bland annat introducerade ny gjuteriteknik.

Hans första experiment med ett ångdrivet fartyg, "The Witch of Stockholm", presenterade han redan 1816. Hans första ångfartyg med maskinutrustning från egen verkstad, hette Amphitrite och sjösattes 1818.

1825 fanns i Stockholm fem ångfartyg där Owen konstruerat den maskinella utrustningen.

Swedish

Same as (internal)
DigitaltMuseum
021035593963
-Id
021035593963
-System
DigitaltMuseum