Hinterhoeller, George (1928 - 1999) [sv]

Hinterhoeller, George (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:29:51
04/09/2021 15:38:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/63da48c9-e5e8-473b-806c-62ff21745940 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hinterhoeller, George
Swedish

First name
George
Swedish

Middle name
Anton
Swedish

Last name
Hinterhoeller
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1928

-Time
1928
Death
1999

-Time
1999
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Konstruktör och seglare. Född i Österrike, emigrerade till Kanada i början på 50-talet. 1959 konstruerade GH en 22-fotare kallad Teeter-Totter i plywood som vann över de traditionella kölbåtarna på Ontariosjön. Snart modifierades den och ökade i längd med 2 fot till 24-fot. Modellen fick namnet Shark 24. Familjebåt med racingkapacitet.
Plywood övergavs för glasfiber som var lättare och billigare att använda. Tillverkning och utveckling gjordes tillsammans firman C & C Yachts.
Shark 24 tillverkades från 1969 till 1976 både i Kanada och Österrike. Drygt 2500 ex tillverkades.

Shark 24 är en entypsbåt och blev en populär kappseglingsklass.

Shark 24

Swedish

Has constructed
Web reference
-Text
Wikipedia: George Hinterhoeller
Swedish
Swedish

-Text
Shark24.ca
Swedish
DigitaltMuseum
021036011806
-Id
021036011806
-System
DigitaltMuseum