Hinterhoeller, George (1928 - 1999) [sv]

Hinterhoeller, George (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:29:51
27/05/2023 04:20:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/63da48c9-e5e8-473b-806c-62ff21745940 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hinterhoeller, George
Swedish

First name
George
Swedish

Middle name
Anton
Swedish

Last name
Hinterhoeller
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1928

-Time
1928
Death
1999

-Time
1999
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

EstonianIcelandic

Norwegian nynorsk

Biography

Konstruktör och seglare. Född i Österrike, emigrerade till Kanada i början på 50-talet. 1959 konstruerade GH en 22-fotare kallad Teeter-Totter i plywood som vann över de traditionella kölbåtarna på Ontariosjön. Snart modifierades den och ökade i längd med 2 fot till 24-fot. Modellen fick namnet Shark 24. Familjebåt med racingkapacitet.
Plywood övergavs för glasfiber som var lättare och billigare att använda. Tillverkning och utveckling gjordes tillsammans firman C & C Yachts.
Shark 24 tillverkades från 1969 till 1976 både i Kanada och Österrike. Drygt 2500 ex tillverkades.

Shark 24 är en entypsbåt och blev en populär kappseglingsklass.

Shark 24

Swedish

Has constructed
Web reference
-Text
Wikipedia: George Hinterhoeller
Swedish
Swedish

-Text
Shark24.ca
Swedish
DigitaltMuseum
021036011806
-Id
021036011806
-System
DigitaltMuseum