Separation and divorce Place holder

Separasjon og skilsmisse (norwegian bokmål), Separasjon og skilsmisse (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/separasjon-og-skilsmisse
Label
Separation and divorce
English

Separasjon og skilsmisse
Norwegian bokmål

Separasjon og skilsmisse
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Marriage
English

Note
Søknad om separasjon og skilsmisse skal sendes til fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen. Dere må først søke om separasjon. Under separasjonstiden er dere fremdeles formelt gift. Ingen av kan derfor inngå ekteskap på nytt i denne perioden. Etter ett år, kan én eller begge søke om skilsmisse.
Norwegian bokmål

Søknad om separasjon og skilsmisse skal sendast til fylkesmannen i det fylket de sist budde saman. De må først søkje om separasjon. Under separasjonstida er de fremdeles formelt gift. Ingen av kan difor inngå ekteskap på nytt i denne perioden. Etter eit år, kan ein eller begge søkje om skilsmisse.
Norwegian nynorsk