3088 BOTNE I JARLSBERG (Poståpneri) [no]

Other languages: 3088 BOTNE I JARLSBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/635ae534-b9ac-4937-af72-3f827c26292c | RDF/XML | JSON-LD
Name
3088 BOTNE I JARLSBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
BOTNE I JARLSBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1901
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
3088
Type
Norwegian bokmål

History

BOTNE I JARLSBERG poståpneri, på Godaker, i Botne herred, Jarlsberg og Larvik amt, under Holmestrand postkontor, i postruten Holmestrand -- Tuft, ble underholdt fra 1.1.1901. Sirk. 47, 8.12.1900.Navnet ble fra 1.1.1930 endret til BOTNE I VESTFOLD. Sirk. 53, 18.12.1929.Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Tønsberg postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Navnet ble fra 1.9.1975 endret til bare BOTNE. Sirk. 21, 2.6.1975.Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.(3088)

Poståpnere/styrere:

Lærer L. N. Hystad 1.1.1901 (f. 1849).

Martha Hystad 1.11.1921 (f. 1873).

Ivar Henry Gulhaugen midlertidig fra 3.2.1938, fast 1.1.1940 (f. 1898).

Landpostbud Bernt Godtfred Gustavsen midlertidig fra 1945, fast 1.10.1946 (f. 1909).

Evelyn Oline Tufte kst. 1.12.1966 (f. 1926).

Poststyrer (vikar) Marja-Leena Dignes fra 1.4.1991.

Poststyrer (midlertidig) Ingeborg Loe Karlsen fra 1.7.1997.Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902. Årlige poståpnerlønninger deretter:1902 1909 1912 1913 1917

Kr 100 150 200 250 350Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1901 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1901 ?
--Earliest time
01/01/1901
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441022

-Id
021166441022
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål