Finnboda varv (Varv) [sv]

Other languages: Finnboda varv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv i Stockholm anlagt 1874. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
19/03/2024 21:11:07
01/06/2024 06:33:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/63496d2d-5d82-4ed6-aba9-20488415b15d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Finnboda varv
Swedish

Alternative name
Finnboda Slip
Swedish

Finnboda Varf AB
Swedish

Description
Fartygsvarv i Stockholm anlagt 1874.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia

Establishment
1874

-Time
1874
Termination
1981

-Time
1981
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet anlades 1874 av Bergsunds Mekaniska Verkstad för att få en möjlighet till underhåll och reparation samt nybyggnation av större fartyg än vad som kunde tas in till Bergsunds varvsanläggningar i Mälaren. Det första fartyg som levererades var ångaren Talmud 1882. Varvet hade cirka 700 anställda och lades ner som varv 1981.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Stockholm (Kommun) [sv], , ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Has constructed
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004.
Swedish

Svensk industrikalender 1947
Swedish

DigitaltMuseum
021166009524
-Id
021166009524
-System
DigitaltMuseum