Hylestad (Kommune) [no]

Hylestad (norwegian bokmål)

Tidligere kommune [no]


URI
http://kulturnav.org/631496c8-a454-4817-bcbc-c53884256500 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hylestad
Norwegian bokmål

Code
0939
Place type

Norwegian bokmål

Swedish