Holmestrand kirke (Kirke) [no]

Other languages: Holmestrand kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Holmestrand Kirke ligger i sentrum av Holmestrand by, og hører til Botne sokn. Bygget er oppført i tre, og har Y-form. Den er en av kun fire Y-kirker i Norge. Det er skip i to av armene og kor i den tredje. Kirken har vernestatus. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:54:07
02/03/2024 06:18:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/630754de-8ca5-4711-9ec5-ac7ffefa2748 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Holmestrand kirke
Norwegian bokmål

Description
Holmestrand Kirke ligger i sentrum av Holmestrand by, og hører til Botne sokn. Bygget er oppført i tre, og har Y-form. Den er en av kun fire Y-kirker i Norge. Det er skip i to av armene og kor i den tredje. Kirken har vernestatus.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

History

Kirken ble bygget i 1674. Et tårn ble oppført i 1764. Kirken er restaurert ved flere anledninger. I 1829-30 ble mye av inventaret skiftet ut. Etter tegninger av arkitekt Christian Heinrich Grosch fikk kirken nye gallerier, altertavle og prekestol. Benkene ble skiftet ut i 1911. Det ble i tillegg foretatt omfattende restaurering i 2011 pga. funn av råteskader i tømmerveggene.

Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1674
-Earliest period
Actors
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Christian Heinrich Grosch
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
-Designation, reference
Located at
Holmestrand (Kommune) [no], Langgaten 24, 3080 [no], Botne sokn (04030404), Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Langgaten 24, 3080
Norwegian bokmål

-Place (text)
Botne sokn (04030404), Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.48852, 10.3156, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.48852
-Longitude (Easting)
10.3156
-Precision
5
Events
-Timespan
1674
--Earliest time
1674
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
070200201

-Id
070200201
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2742

-Id
2742
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
193730043

-Id
193730043
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3802-127/33

-Id
3802-127/33
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
021229706628
-Id
021229706628
-System
DigitaltMuseum