Aa ytre (Gard) [no]

Other languages: Aa ytre (norwegian bokmål)

Matrikkelgard (Universitetet i Bergen) [no]

Description
Matrikkelgard 105 i Ibestad kommune, Troms og Finnmark [no]
Place type
Dataset owner
Universitetet i Bergen (Educational institution) owns the information on this page
License
Navngivelse (CC BY) [no] applies to the information on this page
Språksamlingane, Universitetet i Bergen
http://www.spraksamlingane.no
Last changed
01/06/2022 17:39:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/62f1b392-cb10-4db2-87be-a895e5e76e57 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Aa ytre
Norwegian bokmål

Other name
Ytter-Å [no] - Navneform fra kilde [no]

-Name
Ytter-Å
Norwegian bokmål

-Name type
Norwegian bokmål


-Specified
Statens kartverk 2020
Norwegian bokmål
Description
Matrikkelgard 105 i Ibestad kommune, Troms og Finnmark
Norwegian bokmål

Code
105
Place type
Norwegian bokmål

Coordinates
68.846478, 17.168336, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
68.846478
-Longitude (Easting)
17.168336
-Source
Lokalitetspunkt, Statens kartverk
Norwegian bokmål
Is Part Of
History

1838-01-01 - 1926-05-21: gnr 105 (1917-105), Ibestad kommune (1917), Troms (før 1919: Tromsø Amt)
1926-05-21 - 1963-12-31: gnr 105 (1916-105), Andørja kommune (1916), Troms
1964-01-01 - 2019-12-31: gnr 105 (1917-105), Ibestad kommune (1917), Troms
2020-01-01 - pågående: gnr 105 (5413-105), Ibestad kommune (5413), Troms og Finnmark

Norwegian bokmål

Time
01/01/2020 ongoing

-Earliest time
01/01/2020
-Latest time
ongoing
Was part of at time
01/01/1838 21/05/1926 Troms (Historisk fylke) [no], Ibestad (1917 Ibestad_18380101-19260521), GNID: 1917-105 [no], (før 1919: Tromsø Amt) [no],

-Timespan
01/01/1838 21/05/1926

--Earliest time
01/01/1838
--Latest time
21/05/1926
-Place reference
Troms (Historisk fylke) [no], Ibestad (1917 Ibestad_18380101-19260521), GNID: 1917-105 [no], (før 1919: Tromsø Amt) [no],

--Place
Norwegian bokmål

--Specified
Ibestad (1917 Ibestad_18380101-19260521), GNID: 1917-105
Norwegian bokmål

--Place (text)
(før 1919: Tromsø Amt)
Norwegian bokmål
-GNID
1917-105
--Id
1917-105
--System
GNID
21/05/1926 31/12/1963 Troms (Historisk fylke) [no], Andørja (1916 Andørja_19260521-19631231), GNID: 1916-105 [no], ,

-Timespan
21/05/1926 31/12/1963

--Earliest time
21/05/1926
--Latest time
31/12/1963
-Place reference
Troms (Historisk fylke) [no], Andørja (1916 Andørja_19260521-19631231), GNID: 1916-105 [no], ,

--Place
Norwegian bokmål

--Specified
Andørja (1916 Andørja_19260521-19631231), GNID: 1916-105
Norwegian bokmål
-GNID
1916-105
--Id
1916-105
--System
GNID
01/01/1964 31/12/2019 Troms (Historisk fylke) [no], Ibestad (1917 Ibestad_19640101-20191231), GNID: 1917-105 [no], ,

-Timespan
01/01/1964 31/12/2019

--Earliest time
01/01/1964
--Latest time
31/12/2019
-Place reference
Troms (Historisk fylke) [no], Ibestad (1917 Ibestad_19640101-20191231), GNID: 1917-105 [no], ,

--Place
Norwegian bokmål

--Specified
Ibestad (1917 Ibestad_19640101-20191231), GNID: 1917-105
Norwegian bokmål
-GNID
1917-105
--Id
1917-105
--System
GNID
Reference
1886-Matrikkelen
Norwegian bokmål

Statens kartverk 2020
Norwegian bokmål

GNIDu
19170105

-Id
19170105
-System
GNIDu
Språksamlingane, SNID
SNID-NO-0008600225524

-Id
SNID-NO-0008600225524
-System
Språksamlingane, SNID
GNID
1916-105

-Id
1916-105
-System
GNID
GNID
1917-105

-Id
1917-105
-System
GNID
GNID
5413-105
-Id
5413-105
-System
GNID