Berggren, Sven (1837 - 1917) [sv]

Berggren, Sven (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sven Berggren, född den 12 augusti 1837 i Höörs socken i Skåne, död den 28 juni 1917 i Lund, var en svensk botaniker och forskningsresande. Berggren blev student vid Lunds universitet 1857, filosofie doktor 1865 och docent i botanik 1866, extra ordinarie professor i detta ämne vid Uppsala universitet 1881 och i Lund 1883 samt ordinarie professor vid sistnämnda universitet 1898. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:17
16/01/2021 06:43:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/62950708-126d-4421-ba63-f7a10f2a3d3f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berggren, Sven
Swedish

First name
Sven
Swedish

Last name
Berggren
Swedish

Title
botaniker

-Title
botaniker
Swedish
Description
Sven Berggren, född den 12 augusti 1837 i Höörs socken i Skåne, död den 28 juni 1917 i Lund, var en svensk botaniker och forskningsresande. Berggren blev student vid Lunds universitet 1857, filosofie doktor 1865 och docent i botanik 1866, extra ordinarie professor i detta ämne vid Uppsala universitet 1881 och i Lund 1883 samt ordinarie professor vid sistnämnda universitet 1898.
Swedish

Wikipedia

Birth
12/08/1837

-Time
12/08/1837
Death
28/06/1917

-Time
28/06/1917
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Sven Berggren, född den 12 augusti 1837 i Höörs socken i Skåne, död den 28 juni 1917 i Lund, var en svensk botaniker och forskningsresande. Berggren blev student vid Lunds universitet 1857, filosofie doktor 1865 och docent i botanik 1866, extra ordinarie professor i detta ämne vid Uppsala universitet 1881 och i Lund 1883 samt ordinarie professor vid sistnämnda universitet 1898. Han pensionerades 1902. Av alla de svenske naturforskare, som under de sista årtiondena av 1800-talet besökte främmande länder och världsdelar för att rikta kunskap om deras natur, torde Berggren vara den mest bereste. Han deltog nämligen ej enbart i de svenska arktiska expeditionerna till Spetsbergen 1868 och till Grönland 1870 (under den senare expeditionen utförde han tillsammans med Adolf Erik Nordenskiöld den bekanta vandringen inåt inlandsisen), utan har även gjort en mer än två års lång resa till Nya Zeeland (1873-1875), varunder han tillryggalde ett varv runt jordklotet. Det mesta av de rika, huvudsakligen botaniska, samlingar, som Berggren hemförde från sina resor, kom Naturhistoriska riksmuseet och andra offentliga svenska samlingar till godo. En del av sina vetenskapliga iakttagelser publicerade Berggren i Bidrag till kännedom om fanerogamfloran (1871) och Undersökning af mossfloran vid Diskobugten och Auleitsivikfjorden i Grönland (1875), Bericht über die Untersuchung der Moosflora Spitzbergens und Beeren Eilands während der schwedischen Expeditionen von 1864 und 1868 (1875), Några nya el. ofullständigt kända arter af nyzeeländska fanerogamer (1878) samt On New Zealand Hepaticae (1898). Av hans övriga skrifter, som mestadels behandlar morfologisk-bryologiska ämnen, kan nämnas: Iakttagelser öfver mossornas könlösa fortplantning genom groddknoppar och med dem analoga bildningar (1865); Bidrag till Skandinaviens bryologi (1866); Studier öfver mossornas byggnad och utveckling (1868, 1870); Om Azollas prothallium och embryo (1880; även översatt på franska) samt Ett isbetäckt land i höga norden (beskrivning av Grönlands inlandsis, i "Läsning för folket" 1872). Han blev 1880 ledamot av Vetenskapsakademien samt av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. Under Nordenskiölds expedition 1868 till Spetsbergen lär Berggren i studentkatalogen ha varit tjänstledig "för en resa till Nordpolen".[1] Auktorsnamnet Berggr. kan användas för Sven Berggren (botaniker) i samband med ett vetenskapligt namn inom botaniken. (Wikipedia 2014)

Swedish

Activity
Grönland

-Place reference
Grönland
--Place (text)
Grönland
Swedish
Nya Zeeland

-Place reference
Nya Zeeland
--Place (text)
Nya Zeeland
Swedish
Residence
Höör, Skåne, Skåne län, Sverige

-Place reference
Höör, Skåne, Skåne län, Sverige
--Place (text)
Höör, Skåne, Skåne län, Sverige
Swedish
Carlotta-SMVK
2562959

-Id
2562959
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460953
-Id
021037460953
-System
DigitaltMuseum