2476 ATNA (Poståpneri) [no]

2476 ATNA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6271d5e3-6b3d-4f6a-b463-255af35d9919 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2476 ATNA
Norwegian bokmål

Alternative name
ATNA
Norwegian bokmål

Establishment
01/06/1879

-Time
01/06/1879
Termination
?

-Time
?
Code
2476
Type
Norwegian bokmål

History

ATNA poståpneri, på jernbanestasjonen Atna, i Storelvdalen prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.6.1879. Sirk. 14, 24.5.1879.

Ved Kgl.res. av den 22.12.1884, 13.7 og 10.8.1885 ble det fra 1.10.1885 satt i virksomhet en bipostrute to ganger ukentlig mellom Sollien og Atna poståpnerier. Sirk. 21, 22.9.1885.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 26.9.1885.

Lagt under Elverum postkontor fra 1.10.1918. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.8.1960 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 18, 30.6.1960.

Fra 1.8.1972 ble poststedet igjen lagt under Elverum postkontor. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 2490 ATNA nytt postnr 2476.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker og hull ble tilsendt poststedet 3.8.1881.

(2490 / 2476)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Martin Olsen fra 1.6.1879.
Kontorist B. Andersen kst. 7.6.1890.
Stasj.mester G. Sæther 1.7.1891.
Kontorist Annestad kst. 6.2.1892.
Stasj.mester Edv. Grøtting 22.9.1895.
Kristine Bjøntegaard 13.5.1915 (f. 1874).
Telefonstyrer Lars Bjøntegaard 26.10.1939 (f. 1907).
Rolf Bjøntegaard kst. 1.1.1966 (f. 1931).

De første årlige poståpnerlønninger var:

1879 1883 1896 1908 1912 1914 1915 1917
Kr 96 120 340 350 400 450 500 650

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/06/1879 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/06/1879 ?
--Earliest time
01/06/1879
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440776

-Id
021166440776
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål