9935 BUGØNÆS (Poståpneri) [no]

Other languages: 9935 BUGØNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:45:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6253663f-8b37-4a41-a95c-4de03689193f | RDF/XML | JSON-LD
Name
9935 BUGØNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
BUGØNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1882
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9935
Type
Norwegian bokmål

History

BUGØNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Sydvaranger prestegjeld, Varanger fogderi, under Vadsø postktr., ble først bestemt underholdt fra 1.7.1881, men ble senere endret til 1.1.1882. Sirk. 10, 30.4., Sirk. 14, 21.7., og Sirk. 22, 9.12.1881.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet BUGØNES, og fra 1.10.1921 endret til BUGØYNES. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1936 lagt under Kirkenes postktr. Sirk. 10, 18.3.1936.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene ute av virksomhet fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble først tilsendt i 1885.

(9935)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Josias Andreas Holmgren 1.1.1882.
Handelsm. Arnt Pleym 13.4.1893. (Død 17.3.1913.)
Frk. Aagot Pleym midlt. 17.3.1913, fast 1.9.1913.
Ragna Pleym midlt. 1.5.1918.
Tlf.styrer Henry Thorvald Berg 1.11.1941 (f. 1909).
Kirsten Berg 1.3.1981 (f. 1943).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1882 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1882 ?
--Earliest time
01/01/1882
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166444086

-Id
021166444086
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål