1368 FELTPOSTKONTORET STABÆK (Feltpostkontor) [no]

Other languages: 1368 FELTPOSTKONTORET STABÆK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/623d787f-e59c-415a-9443-b70c5d0f43e1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1368 FELTPOSTKONTORET STABÆK
Norwegian bokmål

Alternative name
FELTPOSTKONTORET STABÆK
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1918 Bærum (Kommune) [no], , ,

-Time
01/10/1918
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1368
Type
Norwegian bokmål

History

FELTPOSTKONTORET STABÆK, i Bærum herred, under Kristiania postkontor, ble opprettet fra 1.10.1918 i stedet for det tidligere poståpneri Stabæk. Sirk. 48, 8.10.1918.

Fra 1.8.1920 gitt status av POSTKONTOR A med navnet STABÆK. Sirk. 36, 2.7.1920.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STABEKK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Postkontoret A fikk fra 1.5.1990 endret status til postkontor B og ble samtidig lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 12, 6.4.1990.

Ved omorganisering av postnummerystsemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene under postkontoret STABEKK nye postnr 1368 og 1369 STABEKK. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret STABEKK beholde postnr 1321 fra innføringen av postnummer den 18.3.1968.

(1320 / 1368)
Feltpostmester/postmester/postsjef/postmester:
Posteksp. Lauritz Osvaag 1.10.1918 (f. 1871).
Postfullm.II Christian Grøtterud 15.10.1919 (f. 1870). Ble tilsatt postmester 1.8.1920.
Posteksp. Thorvald Martin Sjursen under ledighet fra 30.5.1940 (f. 1898).
Postfullm.II Karl Emanuel Fjeldstad midlertidig fra 1.11.1941 (f. 1888).
Postfullm.II Amund Christoffersen Amundsen kst. 1.10.1942, fast 1.7.1946 (f. 1892).
Posteksp. Arne Johan Ryghaug under ledighet fra 1.5.1949 (f. 1923).
Postfullm.II Arthur Olaves Nilsen 1.10.1949 (f. 1894).
Avd.sjef III Arne Schilvold 1.2.1963 (f. 1912).
Førstesekr. Olav Skilbred 1.6.1980 (f. 1955).
Kons. Inger-Anne Solheim-Vaage 1.10.1986 (f. 1948).
Driftsleder Turid Melkvik 1.4.1991 (f. 1950).
Postmester (vikar) Berit Heltne Andersen fra 1.6.1994.
Poststyrer Gudrun Mikaelsen 1.5.1998.

Årlig postmesterlønn var i 1920 kr 3.500,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1918 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1918 ?
--Earliest time
01/10/1918
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440418

-Id
021166440418
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål