Berg, Gunnar (1863 - 1893) [no]

Other languages: Berg, Gunnar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:10:51
08/06/2024 02:52:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/61fc9e05-63d1-4db6-add6-2acdcbc7e912 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg, Gunnar
Norwegian bokmål

First name
Gunnar
Norwegian bokmål

Last name
Berg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1863

-Time
1863
Death
1893

-Time
1893
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Svolvær 21.05.1863, d. i Berlin 23.12.1893. Sønn av Lars Todal Walnum B. (1830-1901) og Louise Johnsen (1841-1921). Kjent kunstmaler, fikk sin utdannelse i Trondheim, Bergen og Tyskland. Var også amatørfotograf og tok en rekke fotografier fra Nord-Norge fra ca. 1880 til 1893, sannsynligvis for å samle skisser til senere arbeid i utlandet. Endel av hans glassplater er tatt vare på av John Berg i "L. Bergs Sønner A/S", Svolvær.

Virkested:
1880 ca-1893: Svolvær

Norwegian bokmål

-Organization/collection
Same as (internal)
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Smaaskjær, Svein: Lofotbilder I, Vågan 1867 - 1910
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
219

-Id
219
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005061

-Id
021036005061
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål