Vindö 40 [sv]

Other languages: Vindö 40 (swedish)

Mass-produced watercraft (National Maritime Museums in Sweden)

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:57:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/61e0244b-27c7-4af2-af5f-5dc83f2e5a67 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vindö 40
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

Kven finnish

Northern Sami

English

Norwegian bokmål


Measurement
-Measurement type
Swedish

-Value
9,43
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
2,95
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
1,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
SRS-tal [sv]: 1,043

-Measurement type
Swedish

-Value
1,043
-Specification
(2014)
Swedish
-Measurement type
-Value
1,014
-Specification
(2014)
Swedish
-Constructed by
-Timespan
1970
--Earliest time
1970