Birket-Smith, Kaj (1893 - 1977) [sv]

Birket-Smith, Kaj (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Kaj Birket-Smith, född 20 januari 1893 i Köpenhamn, död 28 oktober 1977 på Liselund, Vodskov vid Ålborg, var en dansk geograf och etnograf. Birket Smith blev student från Metropolitanskolan i Köpenhamn 1910 och tog magisterkonferens 1917. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 20:18:42
06/06/2020 05:01:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6151d627-ba31-40fd-bad4-41b62d1a0ef0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Birket-Smith, Kaj
Swedish

Title
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
geograf

-Title
geograf
Swedish
Description
Kaj Birket-Smith, född 20 januari 1893 i Köpenhamn, död 28 oktober 1977 på Liselund, Vodskov vid Ålborg, var en dansk geograf och etnograf. Birket Smith blev student från Metropolitanskolan i Köpenhamn 1910 och tog magisterkonferens 1917.
Swedish

Wikipedia

Birth
20/01/1893

-Time
20/01/1893
Death
28/10/1977

-Time
28/10/1977
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Kaj Birket-Smith, född 20 januari 1893 i Köpenhamn, död 28 oktober 1977 på Liselund, Vodskov vid Ålborg, var en dansk geograf och etnograf. Birket Smith blev student från Metropolitanskolan i Köpenhamn 1910 och tog magisterkonferens 1917. Han blev dr. phil. i Köpenhamn 1929, underinspektör vid Nationalmuseet 1929, andre inspektör 1931, förste inspektör 1938, föreståndare för den etnografiska avdelningen 1940 och var 1946-63 överinspektör. Han företog vetenskapliga resor till Grönland 1912 och 1918 och deltog i Knud Rasmussens femte Thuleexpedition 1921-23. Han höll föreläsningar vid Göteborgs högskola 1928 och vid Sorbonne 1929. Hans doktorsavhandling behandlade rendjurseskimåerna, hos vilka han fann den äldsta formen av inuitkultur och bidrog i hög grad till kunskapen om denna kulturs utveckling. Utöver nedanstående skrifter författade han även en rad populärvetenskapliga böcker, vilka fick stor spridning. År 1933 företog han tillsammans med Frederica de Laguna en resa till Alaska och Nordamerikas västkust. Han blev medlem av Videnskabernes Selskab 1951 och var bland annat även ledamot av Det Norske Videnskaps-Akademi, Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg och Finska Vetenskapssocieteten. Han blev hedersdoktor vid University of Pennsylvania, Philadelphia, 1937, vid universitetet i Basel 1960 och vid Uppsala universitet 1969. (wikipedia, 2011-02-01)

Swedish

Carlotta-SMVK
3212723

-Id
3212723
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460970
-Id
021037460970
-System
DigitaltMuseum