Häggblom, Anton (1904 - 1963) [sv]

Häggblom, Anton (swedish)

Personer med anknytning till maritim verksamhet på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Redare verksam på Åland. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
18/08/2022 14:58:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6105c1e4-db8f-45fb-995a-bfb087796c9c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Häggblom, Anton
Swedish

First name
Anton
Swedish

Last name
Häggblom
Swedish

Description
Redare verksam på Åland.
Swedish

Birth
03/10/1904 Vårdö (Kommun (Finland)) [sv], , Ängö [sv]

-Time
03/10/1904
-Place reference
Vårdö (Kommun (Finland)) [sv], , Ängö [sv]
--Place
--Place (text)
Ängö
Swedish
Death
09/05/1963 Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Time
09/05/1963
-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Danish

Norwegian nynorsk
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality
Biography

Anton Häggblom började sin yrkesbana som sjöman år 1922 på sk Vitus, seglade därefter med sksk Dione, fg Parchim och svenska 4mbk Beatrice. Understyrman 1926, överstyrman 1927 och sjökaptensexamen 1931 vid Ålands sjöfartsläroverk, Mariehamn. Befälhavare på sk Näsborg, sk Saga, maux Gullkrona och slutligen år 1934-39 på ss Siggy. Lämnade sjölivet 1939 och blev mönstringsförrättare i Mariehamn. Huvudredare för olika rederier från 1942. Grundade rederi- och befraktningsbolaget F:a Anton Häggblom & Co. Skötte befraktning av fartyg som ägdes av separata aktiebolag med respektive fartygs namn. Anton Häggblom skötte redaruppgifterna och var delägare i fartygen. Anton Häggbloms Eftr. & Co grundades år 1942. Hustrun Gunborg Häggblom var delaktig i skötseln av rederiet och övertog rollen som verkställande direktör efter Anton Häggbloms död 1963. Verksamheten sköttes från 1963 av Sigvard Helin och 1975 av Anton & Co Eftr.
Anton Häggblom avlade lärarprov vid Åbo Navigationsinstitut 1934 och var i korta repriser t.f. lärare vid navigationsskolorna i Åbo och Mariehamn. Bibliotekarie för Ålands Skeppsbibliotek. ledamot i stadsfullmäktige i Mariehamn. Ordförande i Ålands Skeppsbefälhavareförening 1954-62. Var redare till sin död 1963.

Swedish

-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
-Other actor
-Specification
make
Swedish
-Other actor
-Specification
Ordförande
Swedish

-Timespan
1954 1962
--Earliest time
1954
--Latest time
1962
-Specification
bibliotekarie
Swedish
DigitaltMuseum
021036831728
-Id
021036831728
-System
DigitaltMuseum