Angell, Adolf Otto (1879 - 1956) [no]

Angell, Adolf Otto (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/02/2019 10:05:35
20/08/2022 01:20:27
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6054f78a-4106-4c5a-90ae-dfd4fe3099e6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Angell, Adolf Otto
Norwegian bokmål

First name
Adolf Otto
Norwegian bokmål

Last name
Angell
Norwegian bokmål

Alternative name
Angel, Otto
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1879

-Time
1879
Death
1956

-Time
1956
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 06.01.1879 i Kristiansund hvor han muligens drev som fotograf fra midten av 1890 årene og utover til århundreskiftet. Han reiste deretter til Amerika hvor han var i ca. 2 år før han returnerte til Norge og etablerte seg som fotograf i Trondheim. Her overtok han det fotografiske utstyret til Helga Wikborg som var i ferd med å avslutte sin virksomhet. I 1904 flyttet han til Mosjøen og åpnet forretning 23.11 i vegoppsynsmann Nilsens gård. Han etablerte også filialer i Brønnøysund og på Nesna. Han brukte for det meste bare signaturen Angell. Rundt 1915 reiste han med familien tilbake til Amerika.

Virkested:
1902 ca.-1904: Trondheim.
1904-1915: Brønnøy.
1910 ca-1915: Mosjøen.
1910 ca-1915: Nesna.S

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
95

-Id
95
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004896

-Id
021036004896
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål