AGNE [no]

Other languages: AGNE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/601f35c6-957e-414b-ba77-85e7727da856 | RDF/XML | JSON-LD
Name
AGNE
Norwegian bokmål

History

AGNE poståpneri, på gården Hølleland, i Agne annex til Egersund prestegjeld, Jæderen og Dalarne fogderi, ble opprettet ved Kgl.res. av den 18.3 og 28.5. 1861, med virksomhet fra 1.7.1861. Sirk. 17, 20.7.1861.

Fra poststedsfortegnelsen 1872 er navnet endret til OGNE og til OGNA fra 1.1.1919. Sirk. 62, 17.12. 1918.

Poståpneriet ble lagt ned fra 1.11.1964. Sirk. 37, 13.11.1964.

Det ser ut for at poståpneriet fikk tildelt datostempel først i 1879 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
Sigbjørn Olsen 1.7.1861.
Stasj.mester Conrad Schanger 1.6.1879.
Stasj.eksp. Emil A. M. Svenke 1.10.1897.
Stasj.eksp. Lars Andersen 8.11.1898.
Stasj.mester Chr. Kolsrud 1.8.1914.
Frk. Marie Lindø 1.12.1920 (f. 1883).
Overtatt av Norges Ststsbaner fra 1.3.1933.

De første årlige poståpnerlønninger:
1861 1876 1895 1909 1917
Spd. 16 24
Kr 200 300 350

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166444126

-Id
021166444126
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål