Material (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) [sv]

Material (swedish)

Hemslöjdens samlingar - ordlistor [sv]

Description

Lista med material relaterade till hemslöjd. [sv]

Dataset owner
09/02/2017 07:06:22
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/6012ed14-ff92-421a-9b52-9b12d68101da
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 178 hits.
Material
Name
Material
Swedish

Description
Lista med material relaterade till hemslöjd.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish