Hole (Kommune) [no]

Other languages: Hole (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5ffe026d-50c9-42ae-98b6-e7a1f1df4766 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hole
Norwegian bokmål

Code
3038
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.08017, 10.2784, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.08017
-Longitude (Easting)
10.2784
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0612

-Id
0612
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0612 til 3038 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål