Det Norske Teatret [no]

Det Norske Teatret (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
20/04/2015 10:38:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5fe90cc7-2f1b-444a-bc09-97764cccc413 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Det Norske Teatret
Norwegian bokmål

History

Det Norske Teatret er eit teater som spelar på nynorsk og norske målføre. Teatret ligg i Oslo og vart skipa den 22. november 1912 med Hulda Garborg som styreformann.

  1. januar 1913 hadde teatret si første framsyning i Kristiansand før dei la ut på spelferd. 6. oktober 1913 hadde det si fyrste framsyning i Oslo. Det var Jeppe på Berget av Ludvig Holberg, omsett av Arne Garborg. Opninga skjedde med kong Håkon 7. til stades. Framsyningane etterpå var prega av teaterslag i gata utanfor teatret, der riksmålsungdomar prøvde å få stogga framsyningane. Noko det same hende i 1948, då teatret framførde Peer Gynt i nynorsk omsetjing og musikk av Harald Sæverud.

Dei fyrste åra heldt teatret hus i teatersalen hjå Bondeungdomslaget i Oslo, sidan flytte det til Stortingsgata 16. Der heldt det hus til det fekk eit nytt bygg i Kristian IVs gate i 1985.

(Kilde: Wikipedia 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4965

-Id
4965
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004369

-Id
021166004369
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål