Mogensen, Mogens (1900 - 1969) [sv]

Mogensen, Mogens (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:55
16/10/2021 00:34:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5f83422a-5f35-451f-88af-630d309bc0bd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mogensen, Mogens
Swedish

First name
Mogens
Swedish

Last name
Mogensen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/05/1900 Falun (Stad) [sv], ,

-Time
09/05/1900
-Place reference
Falun (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
1969

-Time
1969
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1919-1923, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1926-1928, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Nordiska museets byggnadsundersökning 1924 och 1926, hos Carl Westman 1925, hos Markelius 1926 och 1928, ritkontorschef hos Sven Markelius 1929-1931, vid KF:s arkitektkontor i Stockholm 1927-1928.
Huvudkontrollant vid uppförandet av Helsingborgs konserthus 1931-1932.
Egen verksamhet i Helsingborg från 1932.
Stadsarkitekt i Klippan, Åstorp, Brunnby, Kvidinge och byggnadskonsulent i Ljungbyhed från 1936.
Extra arkitekt i Stockholms byggnadsnämnd 1928.Resor: Tyskland, Österrike och Italien 1923 och 1926.
England, Danmark, Holland, Belgien och Tyskland 1935.

Medlemskap: STF från 1923, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS från 1933, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1930, Byggnadsskolans utställning på Konstakademien; ibid år 1931, Tävlan om förslag till stadsplan och byggnader för Gustav Adolfs torg med omgivande kvarter i Helsingborg; ibid år 1934, Silo och magasinsbyggnad, Helsingborg; ibid Nybyggnad inom kv Kalifornien, Helsingborg; ibid Bostadshus kv Städet, Helsingborg; ibid Villabyggnad kv Pålsjö, Helsingborg; ibid år 1935, Erfordras något titel- och yrkesskydd för arkitekter?; ibid Villa i Viken.
Byggmästaren, 1938, Erfarenheter från skånsk byggnadsverksamhet; 6 års erfarenhet av de nya byggnadsförfattningarna; ibid år 1942, Varmbadhus i Helsingborg; ibid år 1944, Friluftsstaden, radhusområde i Malmö, byggmästare E S Persson; ibid år 1946, Villa i Helsingborg.

Verk ett urval:
Silobyggnad för Skånska lantmännens centralförening i Helsingborg och för N Kalmar läns lantmäns centralförening i Västervik 1934.
Hyreshus med biografen Palladium i Helsingborg 1935.
Silobyggnad för Skånska lantmännens centralförening i Åhus 1936.
Ett tiotal hyreshus och flera villor i Helsingborg.
Affärs- och bostadshus med biograf, St Södergatan 17 - Lilla Tvärgatan 1 - Södergatan 10, Lund 1938.
Tullg 4 - S Esplanaden 3, Lund 1938.
Villa i Helsingborg, Johan Banérgatan 1938.
Kulturen 24, intendentbostad, Lund 1941.
Restaurering och ombyggnad av gästgivaregård i Fleninge 1934 och Klippan 1935.
Stadshotellet, Karlshamn, ombyggnad 1935.
Krematorium i Karlshamn 1936.
Klubbhus för Helsingborgs segelsällskap 1936.
Varmbadhus i Helsingborg 1942.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1150 och 1468.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Förlags A - B Fournier (utgivare): Beskrivning över Hälsingborg med omnejd. Stockholm, 1936.
Brunnberg, Hans, Neumüller, Hans Fredrik och Lönnroth, Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Stockholm, 1943.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Swedish

Primus
177

-Id
177
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076957

-Id
011034076957
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish