Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
08/06/2020 10:44:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5f76b5c7-bd7f-4a7f-9dec-709d4fcefb33 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Stiftelse
Norwegian bokmål

Definition
organisasjonstype der en formuesverdi, grunnkapital, stilles til disposisjon for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, økonomisk eller annen art, gjerne ved gave eller testament
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Jus [no]
English
          Begrep (jus) [no]
English
               Foretak [no]
English
                    (Foretak etter eieform) [no]
English