Bakke, Johan Andersen (1897 - 1969) [no]

Bakke, Johan Andersen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:29
23/05/2020 02:15:24
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5f544160-8d5b-421a-a0e2-5d84b149705d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bakke, Johan Andersen
Norwegian bokmål

First name
Johan Andersen
Norwegian bokmål

Last name
Bakke
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1897

-Time
1897
Death
1969

-Time
1969
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Sønn av låsesmed og gardbruker Anders Olsen Bakke, f.1860 og Anna Rasmusdotter, f. i Naustdal 1862. G. m. Marta Samuelsdotter, f. i Hjelmeland 1893. Bakke var småbruker ved siden av å være fotograf. Han gikk på Nesna lærarskule en kortere tid, men måtte slutte på grunn av sykdom. Han gikk i fotograflære hos Isak Hellebust i Nordfjordeid, og begynte som selvstendig fotograf i 1921. Den første tiden hadde han fotoatelier hjemme hos seg selv, og reiste rundt i Nordfjord og på Sunnmøre med fotoutstyret på sykkel. Det ble mange strabasiøse turer, men han var populær til å ta gruppebilder, særlig konfirmantkull og bryllupslag. Senere etablerte han seg med fotoforretning i Nordfjordeid sammen med sønnen. Det er sønnens barn som nå har overtatt forretningen, og en sønnesønn har sitt daglige arbeid der (1977). Lars R. Lunde i Hornindal har tatt vare pa ca. 8-900 filmer og plater etter ham, de fleste i meget dårlig stand.

Virkested:
1921-1969: Nordfjordeid
1921-1969: Naustdal i Sunnfjord

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
148

-Id
148
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004973

-Id
021036004973
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål