Temporary home Place holder

Besøkshjem (norwegian bokmål), Besøksheim (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:46
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/besokshjem
Label
Temporary home
English

Besøkshjem
Norwegian bokmål

Besøksheim
Norwegian nynorsk

Not used label
Besøksfamilie
Norwegian bokmål

Besøksfamilie
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorg for barna sine, for å hindre adferdsproblemer hos et barn eller hindre problem i nettverket til barnet eller familien. Besøkshjemmet må godkjennes av barnevertjenesten.
Norwegian bokmål

Hjelpetiltak for å betre foreldras omsorg for barna sine, for å hindre åtferdsproblem hos eit barn eller hindra problem i nettverket til barnet eller familien. Besøksheimen må godkjennast av barnevertenesta.
Norwegian nynorsk