8407 REINSTAD (Poståpneri) [no]

8407 REINSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
06/12/2016 15:22:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5edb5c44-f873-492e-9c49-fc558be485f2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8407 REINSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
REINSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1911

-Time
01/10/1911
Termination
30/09/1998

-Time
30/09/1998
Code
8407
Type
Norwegian bokmål

History

REINSTAD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kvæfjord herred, Tromsø amt, under Harstad postkontor, ble opprettet den 1.10.1911. Sirk. 54, 18.9.1911.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9413 REINSTAD ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 3.9.1998.
Obs! Endring: Ny postadresse blir 8400 SORTLAND. Sirk. 17, 25.9.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk REINSTAD nytt postnr 8407.

Fra 1.10.2000 fikk 8407 REINSTAD nytt navn 8407 GODFJORD. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(9413 / 8407)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Mathias Andersen Reinstad 1.10.1911.
Ds.eksp. og handelsmann Erling Reinstad 1.8.1925 (f. 1897).
Otto M. Reinstad 1.4.1976 (f. 1927).
Kjell Reinstad 1.10.1983 (f. 1933).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1911 30/09/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1911 30/09/1998
--Earliest time
01/10/1911
--Latest time
30/09/1998
DigitaltMuseum
021166443407

-Id
021166443407
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål