Boklund, Harald (1868 - 1924) [sv]

Other languages: Boklund, Harald (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:04
24/02/2024 00:15:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5ec8d2c8-e514-4b74-8e8e-5c0c8b149fda | RDF/XML | JSON-LD
Name
Boklund, Harald
Swedish

First name
Harald
Swedish

Last name
Boklund
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/03/1868 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
28/03/1868
-Place reference
--Place
Death
20/03/1924 Malmö (Stad) [sv], , ,

-Time
20/03/1924
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1886-1887, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Studier i Tyskland för Grisebach, Ende, Böckmann med flera lärare.

Verksamhet: Egen verksamhet i Malmö.
Samarbete med August Lindvall i Malmö från 1894-1898.

Andra uppdrag: Redaktör för Byggnadstidningen 1908-1914 och 1916-1924.

Tävlingar: Städernas Allmänna Brandstodsbolag, Skeppsbron i Stockholm 1899 tillsammans med A Lindvall, 1:a pris.
Malmö museum 1897 tillsammans med A Lindvall.
Röstånga värdshus 1909.
Restaurant Kungsparken i Malmö 1912.
Offentliga byggnader i Malmö 1921 tillsammans med Hans Thyselius.

Medlemskap: Byggnadsföreningen eller Arkitektföreningen i Skåne.
En av initiativtagarna till Skånska konstnärslaget 1903 och SSBS, Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund, sekreterare 1907-1923 och ordförande 1917-1923, i samfundet initiativtagare till Svensk Byggdag, sedermera Nordisk Byggdag.
Odd Fellow.
1868 års män.
Malmö Industriförening.
Handelsklubben.
Skånes konstförening.

Egna skrifter: Våra bostäder, Handbok för dem som bygga eller hyra, Lund 1907.
Byggnadstidningen, Malmö 1908, Arkitektoniska utflykter.
100 blad svensk byggnadskonst, Malmö 1923.

Verk ett urval:
Privathus i Berlin.
Apoteket Leijonet, Stortorget 8, Malmö (tillsammans med Lindvall), 1897-1898.
Tullvisitationshuset i Malmö 1896.
Hamnförvaltningen, Hjälmarekajen 1, Malmö 1908.
Petri-, Mälar- och Hjälmar- bron i Malmö ca 1914.
Vattentorn, Pildammsparken, Malmö 1904.
Flerbostadshus i Centrala Malmö: Östergatan 25, 1895 (med AL); St Nygatan 65, 1895 (med AL); Kalendegatan 7, 1898 (med AL); Skomakargatan 4, 1898 (med AL); Regementsgatan 8, 1895 (med AL); Regementsgatan 20, 1896 (med AL); S Förstadsgatan 17, 1903; Kungsgatan 24, 1901; Kungsgatan 28, 1902; Kyrkogatan 17 och 19, 1903.
Villa, Caritasgatan - Vikingagatan, V förstaden, Malmö 1911.
Kontinentalbanans stationshus i Trelleborg 1897 (med AL).
Centralhotellet i Trelleborg 1905-1906.
Skånes Enskilda Bank, Alg 40, Trelleborg 1905-1906.
Kristianstads sparbank, V Boulevarden 15, Kristianstad 1898-1901 (med AL).
Teleborgs slott, Växjö 1895 (med AL).
Hälsingborgs centralstation.
Fastighetsföreningen Urania (Odd Fellow-loge) 1906.
Flerbostadshus, Stortorget 3, Ystad 1898 (med AL).
Skåne Maglarps kyrka, 1907–1908.
Skåne Norra Nöbbelöv kyrka (tillsammans med A Lindvall).
Skåne Södra Åsum kyrka (tillsammans med A Lindvall).

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 24.
H8D 1918:413, 1924:466.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Johansson, Bengt O H: Svensk arkitekturpolitik under 1900-talets första decennium. Särtryck ur Johnsson, Ulf G.: Sju uppsatser i svensk arkitekturhistoria. Ars Suetica, 2. Uppsala, 1970.
Boklund, Harald (red): 100 blad svensk byggnadskonst. Malmö, 1923.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nordisk familjebok.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst 1899.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet.
Tykesson, Tyke L och Staaf, Björn Magnusson: Arkitekterna som formade Malmö, Stockholm 1996.
Ranby, Henrik: Harald Boklund. Kosmopolitiskt, regionalt och nationalromatiskt i Skånes arkitektur 1890-1930. Doktorsavhandling. Lund 2002. Arkitekturmuseets skriftserie. Publikation nr 10.
Dödsruna i SkA 20 mars 1924.
Swedish

Primus
528

-Id
528
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075901

-Id
011034075901
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish