Certification and authorization Place holder

Sertifisering og autorisasjon (norwegian bokmål), Sertifisering og autorisasjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/sertifisering-og-autorisasjon
Label
Certification and authorization
English

Sertifisering og autorisasjon
Norwegian bokmål

Sertifisering og autorisasjon
Norwegian nynorsk

Not used label
Miljøsertifisering
Norwegian bokmål

Miljøsertifisering
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Agriculture
English

Note
Sertifisering er en ekstern verifisering av virksomheten og kreves i noen bransjer, til dømes ISO-sertifisering. En autorisasjon beviser en kvalifikasjon og gir tillatelse til å drive et yrke.
Norwegian bokmål

Sertifisering er ei ekstern verifisering av verksemda og blir kravd i nokre bransjar, for eksempel ISO-sertifisering. Ein autorisasjon provar ein kvalifikasjon og gir løyve til å drive eit yrke.
Norwegian nynorsk