Treschow-Fritzøe AS [no]

Other languages: Treschow-Fritzøe AS (norwegian bokmål)

Organizations VIAF

Last changed
19/03/2024 21:14:27
06/04/2024 06:45:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5e844491-3a52-4f2b-8e49-975f41b9c1dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Treschow-Fritzøe AS
Norwegian bokmål

History

Treschow-Fritzøe er blant de eldste og mest tradisjonsrike bedrifter i Norge. Familien Treschow har vært eiere siden 1835. Hovedengasjementet var den gang knyttet til jernverksdrift, skogsdrift og sagbruk. Dagens eier, Mille-Marie Treschow, tok over som eier i 1986, som 6. generasjon Treschow. Treschow-Fritzøe er i dag et konsern bestående av selskaper innen kjerneområdene steinindustri, byggevarehandel, eiendomsforvaltning og -utvikling samt skogsdrift og naturressurser. I tillegg har selskapet eierinteresser i andre industri- og servicevirksomheter.

Morselskapet holder til i Larvik. Hovedtyngden av konsernets øvrige virksomheter er beliggende i Larviks-området, men konsernet har også selskaper i andre deler av Norge.

(Kilde: Treschow-Fritzøe AS, nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4877

-Id
4877
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004697

-Id
021166004697
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål