Lallerstedt, Erik (1864 - 1955) [sv]

Lallerstedt, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
16/10/2021 00:30:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5e70416f-3650-4181-8022-7a9b9e91b07d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lallerstedt, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Lallerstedt
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia

Birth
19/04/1864 Skå (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
19/04/1864
-Place reference
Skå (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
--Place
Death
02/02/1955 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
02/02/1955
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs 1882.
KTH 1882-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1886-1889, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm 1890-1944.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet (Byggnadsstyrelsen) från 1893.

Andra uppdrag: Ledamot i Stockholms stads byggnadsnämnd 1917-1934, stadsplanekommission 1917-1921 (vice ordförande 1918-1921).
Vice ordförande i stadsplanenämnden 1921-1934.
Ledamot i Stockholms skönhetsråd 1918-1919.

Lärarverksamhet: Tillförordnad professor i arkitektur vid FrKA 1897-1898, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Tillförordnad professor i arkitektur vid KTH 1905-1907, ordinarie 1907-1929, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Ny Kunglig Teater (Operan) i Stockholm 1887 tillsammans med Rudolf Enblom, 3:e pris.
Kungliga Akademien för De Fria Konsterna 1890, 1:a pris.
Tekniska högskolans nybyggnad vid Valhallavägen i Stockholm 1912, 1:a pris.Resor: Italien, Frankrike, staligt resestipendium 1894-1896.
Frankrike, Italien, nordafrikanska kusten 1896-1897.

Medlemskap: STF från 1883, Svenska Teknologföreningen.
SA, Svenska Arkitektföreningen.
FrKA 1904, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Fragment 1949.
Teknisk tidskrift 1903 sid 65, Matheuskapellet i Adolf Fredriks församling; ibid år 1903 sid 29, Kungsholms församlingshus; ibid år 1904 sid 1, Västerås-Bergslagens Järnvägs AB, nybyggnad vid Vasagatan; ibid år 1919 sid 81, Arkitektutlåtande i Stockholms bangårdsfråga.
Byggmästaren fr år 1922, bl a: 1927 sid 145, Stockholms högskolas nybyggnad för dess juridiska och humanistiska fakulteter; ibid år 1942 sid 126, Kv Carl Gustaf, Gustaf Adolfs torg, Malmö; ibid år 1942 sid 130, Malmö stadsteater, ibid år 1944 sid 398, Malmö stadsteater och konserthus.

Verk ett urval:
Konstakademiens hus, Fredsgatan, Stockholm, ombyggnad 1892-1896.
Bromska villan, nuvarande Franska ambassaden, Narvavägen 26-28, Stockholm 1898-1900, med L Peterson.
Härnösands Enskilda Bank, Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm 1898-1901 med T Stenberg.
Kungsholms församlingshus, Garvargatan 2 - Parmmätargatan 1, Stockholm 1900.
Bergslagsbanans hus, Vasagatan 24, Stockholm 1900.
Vaxholm hotell 1900.
Sala sparbank 1900-1902.
Församlingshus, Dalagatan 78, Stockholm 1905.
Lundsbergs skola 1906.
Sportstuga, Rönninge 1904.
Bostadshus i Stockholm: Grevgatan 11, 1900-1902; Grevgatan 7, 1902-1903; Östermalmsgatan 42, 1902-1904; Riddargatan 40, 1902-1903; Baldersgatan 4, 1909-1910; Danderydsgatan 11, 1922-1923; Danderydsgatan 15 (Lallerstedts bostad och kontor), 1922-1923 och Kungsholmsgatan 2, 1935-1936.
Postverkets personalbostadshus i Stockholm: Torsgatan 62-64, 1922-1923; Dannemoragatan 8, 1921-1922 och Helgalunden 1-9, 1922.
Stationshus: Stockholm - Västerås 1899-1908, Engelsberg - Vansbro 1900, Karlstad - Munkfors 1901, Skövde - Axvall 1902 och Rimbo 1909.
Postkontor: Haparanda, Kramfors, Sandviken, Umeå 1920-tal och Krylbo 1930.
Postkontor i Stockholm: Odengatan 76 - Dalagatan 13, 1928-1929; Klara N Kyrkogata 12, nuvarande Postgirot, 1930-1938; Folkungagatan 51 - Tjärhovsgatan 6, 1931-1932; Nybrogatan 57, 1935-1939 och Fridhemsgatan 7-11, 1936-1938.
Riksbank och telegraf, Västerlånggatan 9 - V Kyrkogatan, Västerås 1909-1911.
Riksbank och telegraf, Kronobergsgatan 12 - Storgatan 6, Växjö 1909-1911.
Riksbank och telegraf, Östra Storgatan 27, Kristianstad 1911-1916.
Trygghuset, Engelbrektsplan, Stockholm 1910.
Trygghuset, Gustav Adolfs torg, Malmö 1938.
KTH, Valhallavägen, Stockholm 1914-1935.
Livförsäkrings AB Thules hus, Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm 1915-1918.
Byggnader för humanistiska och juridiska fakulteterna vid Stockholms högskola, Norrtullsgatan 2-6, 1925-1926.
Spökslottet, Drottninggatan 116, Stockholm 1926, restaurering.
Stockholms högskola Odengatan 63, 1930 och Odengatan 61, 1932.
Riksbanken, Rådstugugatan 14 - Torggatan, Norrköping 1930-1932.
Riksbanken, Kristinegatan 12, Falun 1930.
Riksbanken, S:t Hansgatan 11, Visby 1931-1934.
Verkstad/magasin, Ulvsunda industriområde, Stockholm 1939-1943.
Bostads- och affärshus, Västra Storgatan 1 - Kyrkogatan 2, Jönköping 1940.
Stadsteater i Malmö 1940-1944, tillsammans med D Helldén och S Lewerentz.
Stockholm, S:t Peters metodistkyrka, Upplandsgatan 12 1899-1901.
Stockholm, Matteus kyrka, Dalagatan 80 - Vanadisvägen 33, 1902–1903.
Halland, Tjärby kyrka, 1906–1907.
Småland, Jäts kyrka, 1908–1909.
Skärkinds kyrka, 1906.
Motala missionskyrka.
Posthus, tillbyggnad, 1933-1935.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 287.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1377.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Svenskt biografiskt lexikon.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 96.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 98.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Stockholms stadsmuseums byggnadsinventeringar.
Ahlberg, Hakon: Swedish architecture of the twentieth century. London, 1925.
Österberg, Helena: Tradition, funktion, förnyelse. En undersökning av Lallerstedts posthus i Stockholm. C-uppsats vid Stockholms universitet, HT 1988.
Sollander, Lina: Trygghuset. Sparbössan nr 1 i Stockholm. B-uppsats vid Stockholms Universitet, VT 1994.
Sveriges Arkitekturmuseum, utställningskatalog, Erik Lallerstedt - arkitekt under fem årtionden, Stockholm 1982; Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
H8D 1907:579, 1914:463, 1919:321, 1924:465, 1929:269.
Teknisk tidskrift 1888 -1921, bl a: Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1888 sid 25, Ny Kunglig Teater (Operan); ibid år 1893 1:a häftet, Kungliga Akademien för de Fria konsterna; ibid år 1901 sid 6, Nybyggnad Birger Jarlsgatan 3-5; ibid år 1901 sid 61, Härnösands Enskilda Bank; ibid år 1902 sid 65, Metodistkyrkan; ibid år 1905 sid 149, Kyrka till Jäths församling, Småland.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst år 1908 sid 30, Sportstuga.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1909 sid 49, Läroverksbyggnad i Hudiksvall; ibid år 1910 sid 73, Svenska Livförsäkrings AB Trygg; ibid år 1911 sid 122, Ing W Bökers hus, kv Lärkan; ibid år 1912 sid 57, Tekniska Högskolans nybyggnad, Valhallavägen; ibid år 1918 sid 93, Livförsäkringsverket AB Thules nybyggnad; ibid år 1918 sid 50, Kungliga Tekniska Högskolans nybyggnad; ibid år 1921 sid 5, Konserthuset.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, åren 1922 - 55 bl a: 1929:157, Ahlberg, Hakon: Erik Lallerstedts undervisning i arkitektur; ibid år 1955-A:65, I Tengbom, dödsruna.
Dagens Nyheter 1955-02-03, dödsruna.
Posthusritningar med förteckning i Postmuseums arkiv.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Ytterligare källor och litteratur i Svenskt biografiskt lexikon.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
557

-Id
557
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076711

-Id
011034076711
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish