Åbom, Johan Fredrik (1817 - 1900) [sv]

Åbom, Johan Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:51
13/08/2022 00:10:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5e543ae2-6ba8-4431-a938-b96206700bea | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åbom, Johan Fredrik
Swedish

First name
Johan Fredrik
Swedish

Last name
Åbom
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/07/1817 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
30/07/1817
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
20/04/1900 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
20/04/1900
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Teknologiska Institutet 1832.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Murarlärling 1834.
Murargesäll 1836.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.
Fångvårdsstyrelsens arkitekt 1843-1853.
Konduktör vid Överintendentsämbetet 1845, arkitekt i Överintendentsämbetet 1862, förste arkitekt 1864-1882, byggnadsintendent för kronans hus på landsbygden från 1880.Resor: Utlandet (statsbidrag).
Tyskland 1852.

Medlemskap: STF 1883-1895, Svenska Teknologföreningen.
FrKA 1850, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Kunglig arkitekt.
MurmÄ, Murmästarämbetet.

Verk ett urval:
Kungliga Myntet, Hantverkargatan 5, Stockholm 1848-1850 (utbyggnad av Samuel Owens gjuteri och mekaniska verkstad från 1809).
Jakobs och Johannes lägre elementarläroverk, Regeringsgatan 79-81, Stockholm 1849-1850, påbyggnad 1881.
Nya elementarskolan, Stockholm 1850, riven.
Hasselbackens restaurant, Stockholm 1853 (brand 1923).
Arbetarbostäder för Liljeholmens stearinfabrik, Folkungagatan 182, Stockholm 1854.
Katarina västra skola, Katarina västra kyrkogata, Stockholm 1856.
P A Norstedts & Söners boktryckeri, Tryckerigatan 2, Stockholm 1857-1858.
Kvarteret Charon, Kornhamnstorg 6 och Munkbrogatan 19, Stockholm 1855-1858.
Södra Teatern, Mosebacketorg 1-3, Stockholm 1852 och efter brand 1857-1859.
Gamla Dramatiska Teatern, Kungsträdgården, Stockholm, ombyggnad och fasad 1860, riven.
Ludvigsberg, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm 1855-1856, 1863, nytt gjuteri, kontorshus 1892-1896 E Josephson.
Ludvigsbergsvillan, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm 1859-1860, tillbyggd 1890-tal E Josephson.
Hyreshus, Mälartorget 13, Stockholm 1858-1860.
Stockholms enskilda bank, Lilla Nygatan 27, Stockholm 1860, nu Utrikespolitiska institutet.
Berns salonger, Berzelii Park, Stockholm 1862-1863.
Maria folkskola, Timmermansgatan 28, Stockholm 1863-1864, tillbyggnad 1875.
Gamla Schartau, senare Stigbergets sjukhus, Fjällgatan 23, Stockholm 1864.
Kontor och bostäder för Hellgrens tobaksfabrik, Götgatan 64-70, Stockholm 1865-1866.
Riksdagshuset på Riddarholmen, Birger Jarlstorg 5, Stockholm 1866, ombyggnad av Rikets ständers och Hebbeska husen.
Stora sällskapets hus, Arsenalsgatan 7, Stockholm 1870.
Musikaliska akademien, Nybrokajen 11, Stockholm 1872-1878.
Industribyggnader, bl a Tanto sockerbruk , Stockholm.
Frimurarbarnhuset, Kristineberg, om- och tillbyggnader, flyglar 1864.
Prins Gustavs monument i Hagaparken 1854.
Herrgården Alster i Värmland, Frödings födelsehus, 1839.
Bibliotek i Skara 1858.
Hospital i Karlstad och Härnösand.
Länslasarett Kalmar, Mariestad, Jönköping, Växjö, Västerås, Vänersborg, Örebro, Köping och Sala.
Militärhospital Karlsborg.
Byggnad för anatomiska institutionen, Uppsala.
Stockholm nation, Uppsala 1844.
Ultuna lantbruksinstitut.
Filialbank i Gävle, Kyrkogatan 31-33, Gävle 1857, om- och påbyggnad efter brand 1869.
Wermlands enskilda bank, Älvgatan 5, Karlstad 1865-1866, därefter om- och påbyggt senast 1935 av A Johansson.
Frimurarhuset, Gävle 1871.
Skolor i landsbygden, bl a läroverk i Västervik 1871, Linköping, Norrköping, Falun och Jönköping.
Läroverkets gymnastikbyggnad, Residensgatan, Jönköping 1878-1881.
Dalsland, Vårviks kyrka 1843–1845.
Västerbotten, Norsjö kyrka 1848–1850. Brann ned 1912.
Västergötland, Fristads kyrka 1850.
Bohuslän, Myckleby kyrka 1848–1850.
Lappland, Åsele kyrka 1849–1850. Brann 1934.
Skåne, Ausås kyrka 1857–1858. Äldre torn.
Södermanland, Utö kyrka 1849–1850.
Värmland, Bogens kyrka 1849–1851.
Öland, Södra Möckleby kyrka 1850–1851.
Västergötland, Sjötofta kyrka 1853.
Småland,Tingsås kyrka 1852–1854.
Västergötland, Ullervads kyrka 1859–1861.
Småland, Hornaryds kyrka 1867–1868. Fd Drevs och Hornaryds kyrka.
Småland, Förlösa kyrka 1855–1859.
Västergötland, Lekåsa kyrka 1860–1861.
Västerbotten, Norrbotten, Råneå kyrka 1854–1857.
Halland, Skrea kyrka 1855–1856.
Västergötland, Kinne–Kleva och Sils kyrka 1863–1870.
Medelpad, Njurunda kyrka 1859–1862.
Västergötland, Värsås kyrka 1856–1857.
Småland, Bankeryds kyrka 1865.
Dalarna, Hamra kyrka 1870–1871.
Västergötland, Äspereds kyrka 1861.
Bohuslän, Backa kyrka 1864–1865.
Småland, Lönneberga kyrka 1868–1867.
Västergötland, Önums kyrka 1864. Fd Varnums kyrka.
Skåne, Norra Sandby kyrka 1864.
Värmland, Högeruds kyrka 1867.
Halland, Kungsbacka kyrka 18...

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 3.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 183.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. Ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Almqvist, Josef och Sterner, Fredrik (red.): Stockholms byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948. Sid 103.
Nordisk familjebok.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Eronn, Anna-Lis: Stockholmsarkitektur omkring åren 1850-1870 ritad av Johan Fredrik Åbom. Trebetygsuppsats vid Stockholms universitet, HT 1971.
Fru Ulla Reistad i Stockholm, tel 37 07 31, har brev från Johan Fredrik Åboms mor till sonen.
Ritningar finns hos Dr Celsing, Fjellskäfte, Katrineholm samt hos Johan Fredrik Åboms sonson Intendent Wilhelm Åbom, Enskilda Banken. Efter Wilhelm Åboms död finns ritningarna hos hans döttrar Karin Färnström och Margareta Åbom-McKenna.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
742

-Id
742
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077654

-Id
011034077654
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish