Harrington, Mark R. (1882 - 1970) [sv]

Harrington, Mark R. (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Mark Raymond Harrington, född6 juli 1882, död 30 juni 1970, amerikansk arkeolog och etnograf, verksam vid Southwest Museum 1928-1964. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:43
15/01/2022 07:08:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5e1c9ba0-92d4-41a3-b14b-d7c43b77464e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Harrington, Mark R.
Swedish

First name
Mark Raymond
Swedish

Last name
Harrington
Swedish

Title
arkeolog

-Title
arkeolog
Swedish
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
Description
Mark Raymond Harrington, född6 juli 1882, död 30 juni 1970, amerikansk arkeolog och etnograf, verksam vid Southwest Museum 1928-1964.
Swedish

Wikipedia

Birth
06/07/1882

-Time
06/07/1882
Death
30/06/1970

-Time
30/06/1970
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Biography

Mark Raymond Harrington, född6 juli 1882, död 30 juni 1970, amerikansk arkeolog och etnograf, verksam vid Southwest Museum 1928-1964.

Swedish

Carlotta-SMVK
1064813

-Id
1064813
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461365
-Id
021037461365
-System
DigitaltMuseum