Marek, Václav (1908 - 1994) [no]

Marek, Václav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/09/2020 10:56:24
10/04/2021 05:19:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5ddade70-1e3a-41a1-b13d-4fe32d569ed4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Marek, Václav
Norwegian bokmål

First name
Václav
Norwegian bokmål

Last name
Marek
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
05/03/1908

-Time
05/03/1908
Death
14/05/1994

-Time
14/05/1994
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Swedish


Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Václav Marek ble født 5. mars 1908 i Tjekkoslovakia, og kom i 1933 til bygda Susendal i Nordland for å skaffe seg arbeid. Han ble opptatt av de etniske og kulturelle problemstillingene i forholdet mellom nordmenn og samer, og studerte språket og kulturen til begge folkeslag. Han fotograferte de han ble kjent med, både samer og nordmenn. Bildearkivet etter ham inneholder bilder av sameboplasser i Susendalen, samer og fastboende i arbeid, landskaps- og naturfotografier og mye portretter. Samtidig som Marek fotograferte deltok han i arbeidslivet, var gårdsarbeider, reingjeter, fangstmann og jeger. I 1948 dro han tilbake til Tsjekkoslovakia og stiftet familie. Han kom tilbake til Norge sommeren 1979 og tok da en del fargebilder fra blant annet Finnmark.
Marek fikk Hattfjelldal kommunes kulturpris 1991.
Virkested: Susendal, Hattfjelldal

Materiale:
Mareks negativarkiv fra perioden i Norge ble overdratt til Nasjonalbiblioteket fra familien, via Tysfjord museum. Arkivet består av håndskrevne notater på tsjekkisk, negativer i sort-hvitt, dias og negativ farge, til sammen ca. 2400 enheter.

Norwegian bokmål

Reference
Bibliografi:Samene i Susendalen, Hattfjelldal kommune 1992
Norwegian bokmål

Kilder: Kopi av dokumentarkiv ved Samisk arkiv
Norwegian bokmål

Kilder: Negativarkivet etter Václav Marek ved Nasjonalbiblioteket, Rana
Norwegian bokmål

FR
3822

-Id
3822
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007588

-Id
021036007588
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål