Askim-Solbergfossbanen (Trafikkstrekninger) [no]

Askim-Solbergfossbanen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Solbergfossbanen var en privat bruksbane tilhørende Mørkfoss–Solbergfossanlegget, som var eiet av Oslo Lysverker og staten. Banen ble anlagt provisorisk i forbindelse med kraftutbyggingen av Solbergfossen. Et provisorisk spor synes å ha vært ferdig i 1915–16. Konsesjonen som selskapet fikk i 1920, omfattet transport av gods og personer tilknyttet anlegget. I 1928 søkte selskapet om konsesjon for alminnelig person- og godstransport (konsesjon ble trolig gitt kort tid deretter), og det ble satt... Solbergfossbanen var en privat bruksbane tilhørende Mørkfoss–Solbergfossanlegget, som var eiet av Oslo Lysverker og staten. Banen ble anlagt provisorisk i forbindelse med kraftutbyggingen av Solbergfossen. Et provisorisk spor synes å ha vært ferdig i 1915–16. Konsesjonen som selskapet fikk i 1920, omfattet transport av gods og personer tilknyttet anlegget. I 1928 søkte selskapet om konsesjon for alminnelig person- og godstransport (konsesjon ble trolig gitt kort tid deretter), og det ble satt inn en motor­vogn i trafikken i 1929. Banen hadde sporforbindelse til NSB i Askim. Den hadde ikke stasjonsbygninger, og togmeldinger forekom trolig ikke. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
30/05/2016 07:43:13
01/04/2023 02:48:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5d96f30f-b34a-4e49-92c5-224d2709c7f8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Askim-Solbergfossbanen
Norwegian bokmål

Alternative name
Solbergfossbanen
Norwegian bokmål

Description
Solbergfossbanen var en privat bruksbane tilhørende Mørkfoss–Solbergfossanlegget, som var eiet av Oslo Lysverker og staten. Banen ble anlagt provisorisk i forbindelse med kraftutbyggingen av Solbergfossen. Et provisorisk spor synes å ha vært ferdig i 1915–16. Konsesjonen som selskapet fikk i 1920, omfattet transport av gods og personer tilknyttet anlegget. I 1928 søkte selskapet om konsesjon for alminnelig person- og godstransport (konsesjon ble trolig gitt kort tid deretter), og det ble satt inn en motor­vogn i trafikken i 1929. Banen hadde sporforbindelse til NSB i Askim. Den hadde ikke stasjonsbygninger, og togmeldinger forekom trolig ikke.
Norwegian bokmål

Technical description
Normalspor, 1435 mm sporvidde
Lengde 7,9 km
Norwegian bokmål

History

01.05.1914: Konsesjon ved kongelig resolusjon
1915-1916: Provisorisk spor ferdig
1918: Vanlig drift
1929: Motorvogn satt inn i persontrafikken
04.01.1965: Nedlagt

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål