4389 VIGESAA (Poståpneri) [no]

4389 VIGESAA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5d63b7c2-6c39-4af4-b7a9-75f820c53852 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4389 VIGESAA
Norwegian bokmål

Alternative name
VIGESAA
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1902 Bjerkreim (Kommune) [no], ,

-Time
01/10/1902
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4389
Type
Norwegian bokmål

History

VIGESAA poståpneri, i Bjerkreim herred, Stavanger amt, under Egersund postkontor, i postruten Egersund -- Vigesaa, ble underholdt fra 1.10.1902 i stedet for det tidligere brevhus med samme navn. Sirk. 36. 23.9.1902.

Navnet ble fra 1.1.1907 skrevet VIKESAA. Sirk. 61, 21.12.1906.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VIKESÅ.

Poståpneriet ble fra 1.1.1973 lagt under Sandnes postområde. Sirk. 38, 30.10.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen..

(4389)
Poståpnere/styrere:
Lærer Villads Sagland 1.10.1902 (f. 1862).
Olga Skjæveland ble kst. 1.11.1928 (f. 1900). Under tjenestefri i 1 år fra 1.11.1958 med egen vikar.
Kristine Bergljot Haarberg ble kst. 1.12.1960 (f. 1917).
Postkass. Oddbjørn Hegdal 1.5.1984 (f. 1952).
Poststyrer Odd Arne Kristiansen 1.6.1985 (f. 1956).
Anna Byrkjedal 1.12.1992.

Årlig poståpnerlønn var i 1903 kr 30,-, i 1907 kr 100,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1902 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1902 ?
--Earliest time
01/10/1902
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441567

-Id
021166441567
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål