Engen, Arnt Kristian (1875 - 1960) [no]

Other languages: Engen, Arnt Kristian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:58:03
08/06/2024 03:46:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5d4b43a5-a379-452d-982e-b984ac512c08 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Engen, Arnt Kristian
Norwegian bokmål

First name
Arnt Kristian
Norwegian bokmål

Last name
Engen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1875

-Time
1875
Death
1960

-Time
1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 29.08.1875 - død 02.07.1960
Sønn av Peter Johannessen E. og Marie Sophie Margarini, bror av Louise E. Firmaet ble i 1924 overtatt av Mathias Røstad, som hadde bestyrt det en tid. Engen sluttet som fotograf og startet egen herre-ekviperingsforretning i Nordre gate. Var oldermann i Nordenfjeldske fotografers forening 1911-12.

Virkested:
1904-1923 ca: Trondheim; ved Bakke Bro

Norwegian bokmål

Reference
Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
557

-Id
557
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005727

-Id
021036005727
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål