Religion i sin alminnelighet (771) [no]

Other languages: Religion i sin alminnelighet (norwegian bokmål), Religion i allmänhet (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...oppfatningen av hva som menes med religion; skille mellom det hellige og det verdslige; de grenser som trekkes mellom religion og overtro; religionens forhold til det ukjente og det uforutsigelige; den relative betydning av magiske og antropomorfistiske elementer; vitnesbyrd om uttrykk for fremoverskuende mekanismer i trosforestillingene; grunnleggende trekk i religionssystemet (f.eks. dyrkelse av forfedre, dyrkelse av naturen, totemisme, ritualisme, mystisisme, tro på frelse gjennom relig... ...oppfatningen av hva som menes med religion; skille mellom det hellige og det verdslige; de grenser som trekkes mellom religion og overtro; religionens forhold til det ukjente og det uforutsigelige; den relative betydning av magiske og antropomorfistiske elementer; vitnesbyrd om uttrykk for fremoverskuende mekanismer i trosforestillingene; grunnleggende trekk i religionssystemet (f.eks. dyrkelse av forfedre, dyrkelse av naturen, totemisme, ritualisme, mystisisme, tro på frelse gjennom religion); religionenes sosiale og individuelle rolle (f.eks. tjenester og dårlige tjenester); omfanget av tro, likegyldighet og tvil; forekomsten av ideologier uten overnaturlig grunnlag som er støttet av en tro som ligner den religiøse (f.eks. etiske systemer, politiske filosofier); etc. Se også: Personlighet 15. Religionens integrasjon i andre kulturaspekter 182. Etiske idealer 577. Dyrkelse av forfedre 769. Teologiske systemer 779. Magi 789. Religiøse sekter 795. Filosofi 812. Forestillinger om religionens sosiale rolle 829. Opplæring i religiøse trosforestillinger 869. [no]
Last changed
19/03/2024 20:00:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5d053e54-90f1-4525-8dc0-1d76c49d5128 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Religion i sin alminnelighet
Norwegian bokmål

Religion i allmänhet
Swedish

Description
...oppfatningen av hva som menes med religion; skille mellom det hellige og det verdslige; de grenser som trekkes mellom religion og overtro; religionens forhold til det ukjente og det uforutsigelige; den relative betydning av magiske og antropomorfistiske elementer; vitnesbyrd om uttrykk for fremoverskuende mekanismer i trosforestillingene; grunnleggende trekk i religionssystemet (f.eks. dyrkelse av forfedre, dyrkelse av naturen, totemisme, ritualisme, mystisisme, tro på frelse gjennom religion); religionenes sosiale og individuelle rolle (f.eks. tjenester og dårlige tjenester); omfanget av tro, likegyldighet og tvil; forekomsten av ideologier uten overnaturlig grunnlag som er støttet av en tro som ligner den religiøse (f.eks. etiske systemer, politiske filosofier); etc. Se også: Personlighet 15. Religionens integrasjon i andre kulturaspekter 182. Etiske idealer 577. Dyrkelse av forfedre 769. Teologiske systemer 779. Magi 789. Religiøse sekter 795. Filosofi 812. Forestillinger om religionens sosiale rolle 829. Opplæring i religiøse trosforestillinger 869.
Norwegian bokmål

...oppfatningen av hva som menes med religion; skille mellom det hellige og det verdslige; de grenser som trekkes mellom religion og overtro; religionens forhold til det ukjente og det uforutsigelige; den relative betydning av magiske og antropomorfistiske elementer; vitnesbyrd om uttrykk for fremoverskuende mekanismer i trosforestillingene; grunnleggende trekk i religionssystemet (f.eks. dyrkelse av forfedre, dyrkelse av naturen, totemisme, ritualisme, mystisisme, tro på frelse gjennom religion); religionenes sosiale og individuelle rolle (f.eks. tjenester og dårlige tjenester); omfanget av tro, likegyldighet og tvil; forekomsten av ideologier uten overnaturlig grunnlag som er støttet av en tro som ligner den religiøse (f.eks. etiske systemer, politiske filosofier); etc. Se også: Personlighet 15. Religionens integrasjon i andre kulturaspekter 182. Etiske idealer 577. Dyrkelse av forfedre 769. Teologiske systemer 779. Magi 789. Religiøse sekter 795. Filosofi 812. Forestillinger om religionens sosiale rolle 829. Opplæring i religiøse trosforestillinger 869. (no)
Swedish

Code
771
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian