Laman, Karl Edvard (1867 - 1944) [sv]

Other languages: Laman, Karl Edvard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl Edvard Laman, missionär, språkforskare, f. 18 mars 1867 i Norrbäcke skn, Kopparb. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:45:58
01/06/2024 05:42:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5cefbfbb-75f1-497e-a541-83c128f92d74 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Laman, Karl Edvard
Swedish

First name
Edvard Karl
Swedish

Last name
Laman
Swedish

Alternative name
Edward Laman
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Karl Edvard Laman, missionär, språkforskare, f. 18 mars 1867 i Norrbäcke skn, Kopparb.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
18/03/1867

-Time
18/03/1867
Death
1944

-Time
1944
Biography

Karl Edvard Laman, missionär, språkforskare, f.18 mars 1867 i Norrbäcke skn, Kopparb. län, död 27 juni 1944 i Stjärnorps skn, Östergötl. län. [...] Åren 1888-89 genomgick han Sv. missionsförb:s missionsskola och for 1891 till Kongo, där han var missionär till1919. Efter sina första tre år i Kongo bedrev han språkstudier i kikongo i Hamburg för afrikanisten prof. C. Meinhof. Laman har bl.a. utgivit "Lärobok i kongospråket" (1912), "Grammar of the Kongo language" (s.å.), "The musical accent in the Kongo language"(1922), "An essay in Kongo phonology"(1928). Hans språkvetenskapliga arbete kulminerade i "Dictionnaire Kikongo-Français (avec une étude phonétique décrivant les dialects les plus impotants de la langue dite Kikongo", utg. av Institute Royal Colonial Belge i Bryssel (1936). Han gav även ut läroböcker på kikongo för missionsskolorna samt en bibelöversättning. Under sina sista fem år i Afrika fick han helt ägna sig åt studieresor i nedre Belgiska och Franska Kongo, varvid ett dussin dialekter upptecknades och bearbetades. L. har även hemfört värdefulla etnografiska och entomologiska samlingar, för vilka han 1907 erhöll Vet. akad:s Linnémedalj i guld. (ur Svenska män och kvinnor 4, 1948.) /US, Svenska missionsförbundet

Swedish

-Spouse
Gift med [sv]
Laman, Selma

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Laman, Selma
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Svenska Missionsförbundet

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Svenska Missionsförbundet
Swedish
Carlotta-SMVK
1041621

-Id
1041621
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461628
-Id
021037461628
-System
DigitaltMuseum