Åland Islands, populated places (GeoNames)

Åland, befolkade platser (swedish)

Åland Islands

Description

Befolkade platser på Åland hämtade från Geonames. Urvalet består av platser med koden PPL*. [sv]

Dataset
14/02/2018 13:30:32
16/12/2016 11:12:59
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/5cd090c9-2fae-46a7-9d10-172fa01defc9
Download
Login/register to download the dataset content
141 to 160 of 351 hits.
Name
Åland Islands, populated places (GeoNames)
English

Åland, befolkade platser
Swedish

Description
Befolkade platser på Åland hämtade från Geonames. Urvalet består av platser med koden PPL*.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Swedish

Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Source type