Atterström, August (1865 - 1930) [sv]

Atterström, August (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:41
01/05/2021 00:28:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5cb4c7c6-4293-4536-ac97-26d10ae538b9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Atterström, August
Swedish

First name
August
Swedish

Last name
Atterström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02/05/1865 Ransäter (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
02/05/1865
-Place reference
Ransäter (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Death
16/04/1930

-Time
16/04/1930
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Karlstad 1886.
KTH 1886-1890, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1891-1894, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt vid privata kontor samt vid Riksbyggnadskontoret.
Stadsarkitekt i Jönköping 1901-1930.

Andra uppdrag: Initiativtagare till Föreningen Sveriges Stadsarkitekter FSS, som bildades 1924-08-31 i Jönköping.

Medlemskap: STF 1887-1926, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Rom vägledare bland äldre byggnadsminnen, Stockholm, 1926.
Uppsatser: Byggnadsväsendet, Jönköpings historia IV.
Byggnader efter tiden omkring 1860, Jönköpings historia IV.
Stenåldersboplatser å Marstrandsöarna. Stockholm, 1928.
Debattinlägg avseende behovet av kvalificerade stadsarkitekter samt deras arbetsuppgifter och krav i Stadsförbundets tidskrift 1918.

Verk ett urval:
Södra skolan i Huskvarna 1911.
Huskvarna skola 1919.
Eksjö allmänna läroverk 1912.
Smålands Enskilda Bank i Vetlanda 1915.
Kommunalhuset i Vetlanda 1910.
Sparbanken i Nässjö 1907.
Kyrkoherdebostad i Nässjö 1908-1909.
Resterande objekt är uppförda i Jönköping: Grand hotell, Hovrättstorget 1, 2 - Östra Storgatan 42, 1902-1905.
Per Brahegymnasiet, Residensgatan 1910-1913.
Idas hushållsskola.
Södra folkskolan.
Norra folkskolans gymnastikhus 1908.
Odd Fellow-huset, Brunnsgatan 24, 1905.
Hyreshus, Klostergatan 7 och 9, Brunnsgatan 19, Oxtorgsgatan 20, 1904-1905.
Hyreshus, Östra Storgatan 114 - Rosenbergsgatan 2, 1905.
Hyreshus, Skolgatan 11 - Barnarpsgatan 16, 1907.
Privatvilla för direktör H Engström, Kapellgatan 9 - Brunnsgatan 20, 1905.
Teaterhuset 1905.
Varmbadhuset, Norra Strandgatan 30 - Apoteksgränd 2, 1906.
Spårvagnsstallarna, Gjuterigatan 4-8, 1907.
Östra reningsverket, Östra Storgatan ca 1910.
Allmänna Brands byggnad 1920.
Jönköpings mekaniska verkstad 1921.
Ålderdomshem Agnes minne 1914.
Vilhelmsro arbetshem för manliga fallandesjuka 1918.
Epidemisjukhuset 1919.
Sjukhem Anna Kjellbergs minne 1923.
Västra församlingshemmet 1923.
Kristliga Ynglingaföreningens nybyggnad 1913.
Tenhults herrgård 1903-1904.
Stuga för kaffe och läskedrycksförsäljning Stadsparken 1903.
Villa i kv Freja 1910.
Hyreshus, Norra Strandgatan 4, 1918.
Hyreshus, Östra Storgatan 110 - Rocksjögatan 2, 1919.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 291.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1381.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 12.
H8D 1915:493, 1920:492, 1925:493, 1930:270.
Lindqvist, Anna: Arkitekt i industrisamhället. Om stadsarkitekten August Atterström. I Småländska kulturbilder 1981. Småländskt 1900-tal. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och stiftelsen Jönköpings läns museum LIII. Jönköping, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Björkman, R: Tenhults herrgård 1542-1911. Jönköping, 1912.
Cornell, Henrik: Den svenska konstens historia D. 2. Från nyantiken till Konstnärsförbundet . 4:e upplagan, Stockholm 1970.
Josephson, Ragnar: Konstverkets födelse. 5:e upplagan, Borås, 1975.
Jönköpings historia I-IV, Jönköping 1917-1921.
Sallnäs, B och Lindqvist, G: Jönköpings stads historia III, Jönköping, 1971.
Lindén, A: Berättelse om Huskvarna skola 1822-1916, Jönköping, 1916.
Lindqvist, Gunnar: Jönköping, stadens framväxt. Stockholm 1979.
Lundin, G: Jönköpings högre allmänna läroverk, Jönköping 1915.
Lindgren, A: Nässjöbygden och Sparbanken, Minnesskrift. Oskarshamn, 1947.
Sanering i Jönköping del 5, Huskvarna 1975.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Stadsfullmäktiges handlingar och protokoll 1902, 1910.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Ann-Kristin Nilsson: 'Föreningen Sveriges Stadsarkitekter - ett mångfacetterat arkiv' i EB Nytt Nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv 1999.
Swedish

Primus
547

-Id
547
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075772

-Id
011034075772
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish