2879 AADNÆS (Poståpneri) [no]

2879 AADNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5ca5f77b-b89c-474a-8bf0-549df93e1973 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2879 AADNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
AADNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
01/11/1663 Nordre Land (Kommune) [no], ,

-Time
01/11/1663
-Place reference
Nordre Land (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1998

-Time
30/09/1998
Code
2879
Type
Norwegian bokmål

History

AADNÆS.
Postkontrollør Jens Schanche sier etter sin inspeksjonsreise i 1753 at det bl.a. burde opprettes et poståpneri i LAND. AADNÆS sees først i "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" som poståpneri i Bergensruta. Imidlertid skriver filatelisten Tørud i "Frimerkeforum" at STOR-ODNES var offisiell postgård alt fra 1.11.1663, ifølge et dokument som er oppbevart der. I fortegnelsen 1808 over poståpnerier som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde 1808, Frederik VI overtok), er navnet skrevet STENSRUD I LAND. Dette navnet er også nyttet i porto-tabellene 1812 og 1816. Vi antar at poststedet da lå på gården eller stedet STENSRUD, men at navnet egentlig var LAND.

Ved Kgl.res. 30.9.1823 ble det opprettet en ukentlig postgang mellom LAND og Smedstad i Faaberg poståpneri (Lillehammer).

I historien berettes at det i 1824 var meget arbeid ved LAND poståpneri da hele seks poster skulle ekspederes i hver uke. Her fikk poståpneren, fogd Meinich, fra 1831 en lønn av 24 Spd. mot at portofriheten ble tatt bort.

Opprettelsesdato som offentlig ODNES poståpneri er altså usikker.

LAND poståpneri, i Land prestegjeld, Valders, Land og Hadeland fogderi, er fortsatt navnet fram til portofortegnelsen 1855. I den neste tilgjengelige fortegnelsen, fra 1863, er LAND poståpneri utgått (muligens lagt ned), da det samme år blir oprettet to nye poståpnerier, nemlig SØNDRE LAND og NORDRE LAND.

Vi betrakter opprettelsen av ODNES poståpneri slik:

NORDRE LAND poståpneri, i Land prestegjeld, Hadeland og Land fogderier, under Christiania postonkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 26.5.1855 med virksomhet fra 1.11.1855. Sirk. 9, 28.11.1855.

Under, eller noe etter opprettelsen, er det trolig opprettet en bipostrute mellom Hønefoss og NORDRE LAND, men denne biposten opphører fra 1.7.1858. Sirk. 9, 3.7.1858.

Navnet NORDRE LAND ble fra 1.7.1881 endret til ODNÆS. Sirk. 14, 21.7.1881.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 1.7.1887 ble det opprettet en 3. ukentlige bipostrute om vinteren mellom Randsfjord jernbanestasjon og ODNÆS poståpneri, samt en 3. ukentlig post hele året mellom ODNÆS og Nordre Aurdal (Aurdal) poståpnerier. Sirk. 17, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet ODNES.

Fra 20.12.1900 ble poståpneriet igjen lagt under Kristiania postkontor grunnet åpningen av den nye postforbindelse med den nye jernbanen Grefsen --Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17.,20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2863 ODNES ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 16, 3.9.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk ODNES nytt postnr 2879.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr.167 (ca. 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2863 / 2879)
Poståpnere/styrere:
Foruten nevnte fogd Meinich (fra 1831) er de første som ordnet med posten ukjente.
En timeseddel fra 1834 erattestert av Kleven (utydelig), og senere i 1834 av Erichsen. Disse kan ha vært poståpnere da..
Lars Rødenæss 1.11.1855.
Gårdbr. Erik Odnæss 1.1.1859.
Landh. Anders Andersen 1.7.1881.
Landh. O. Erpestad kst. 1.6.1889.
Inger Sæve 1.6.1890. Under sykdom fra 16.7.1891 med vikar Helene Schwei. Inger Sæve døde 8.12.1915.
Olava Larsen Hellerud 1.12.1916 (f. 1885).
Gjertrud Borge 1.8.1946 (f. 1917).
Kontorass. Ågot Paulsen (Sagstuen) 1.9.1952 (f. 1927).

Årlig poståpnerlønn var fortsatt i 1842 24 Spd., i 1855 80 Spd., i 1858 60 Spd., i 1870 72 Spd., i 1877 kr 400,-, i 1884 kr 500,- og fra 1888 kr 600,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/11/1663 30/09/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/11/1663 30/09/1998
--Earliest time
01/11/1663
--Latest time
30/09/1998
DigitaltMuseum
021166440941

-Id
021166440941
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål