Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:51
23/09/2023 05:49:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5ca48e8d-a351-4773-bf16-731ce6ded966 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Enberg, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Enberg
Swedish

Title
Stadsingenjör

-Title
Stadsingenjör
Swedish
Birth
1861

-Time
1861
Death
1921

-Time
1921
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

John Enberg var ingenjör och båtkonstruktör. Han ritade bland annat racerbåtar och lottbåten för Kungliga segelsällskapet 1896.

Swedish

Has constructed
Reference
Thelander, Per; Alla våra skärgårdskryssare.
Swedish

DigitaltMuseum
021035593922
-Id
021035593922
-System
DigitaltMuseum