Söderberg, Carl Nestor (1830 - 1881) [sv]

Söderberg, Carl Nestor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:48
02/07/2022 00:27:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5c9e3b43-cd78-433b-b75c-7c885d7af56f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Söderberg, Carl Nestor
Swedish

First name
Carl Nestor
Swedish

Last name
Söderberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/08/1830 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
30/08/1830
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
13/03/1881 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
13/03/1881
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: TI 1844-1845, Tekniska Institutet.
FrKA 1849-1852, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm 1853-1881.
Extra ordinarie konduktör några år, senare tillförordnad konduktör vid styrelsen för fängelserna och arbetsinrättningarna (från 1859 Fångvårdsstyrelsen) 1853-1876, Fångvårdsstyrelsens arkitekt 1877-1881.

Medlemskap: SBF 1854-1881, Stockholms Byggnadsförening, sekreterare 1865-1872 och bibliotekarie 1866-1881.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm: (mer än 150 projekt i byggnadsnämndens ritningsarkiv, varav av utförda projekt ett sextiotal är rivna) bl a: Gamla Kungsholmsbrog 28 (Gamla Brog) 1853, påbyggnad; Klara N Kyrkog 20, 1855; Drottningg 86, 1860; Bryggarg 4, 1860; Gamla Kungsholmsbrog 19 (Gamla Brog - Bryggarg 4-6), 1861; Sibylleg 17, 1861; Mäster Samuelsg 52-54; 1862-1863; Gamla Kungsholmsbrog (Gamla Brog - Slöjdg 11) 1863; Kammakarg 35, 1863; Norrlandsg 22 (fasad F W Scholander) 1865; Walling 18, 1868; Mosebacke torg 6, 1871; Mosebacke torg 4, 1873; Landbyska verket, B Jarlsg 24 / Biblioteksg 27, 1873; Svartmang 24, 1877, ombyggnad; Surbrunnsg 18 b och c, 1877; Braheg 23, 1877; Braheg 23, 1877; Grevg 57-59, 1877; Grevtureg 47-49, 1879-1880; Gamla Kungsholmsbrog 15-17 (Gamla Brog) 1880; Holländarg 12 - Olofsg 1880; Jungfrug 7B (pastorsexpedition, kyrksal, prästbostad) 1881; Borgerskapets änkehus, Norrtullsg 45, 1871-1879 (med E Langlet); Restaurering av Adolf Fredriks kyrka 1863-1867, gravkapell på kyrkogården 1864; Folkskolor i Adolf Fredriks församling, Saltmätarg 2, 1863 och i Jakobs och Johannes församlingar, Kungsg 12, 1877 (rivna); Hamnmagasin, Stadsgården 34-36, 1873, 1880 (rivet); Grundbergska fabriken, Kungsholmsstrand 55-71, 1875 (riven); Tvätt- och badhus, L Badstug 4 - Trappgränd 1876 (ny- och ombyggnad); Stockholms diskontobank, Regeringsg 8, 1859 (påbyggnader mm, rivet); Stockholms läns sparbank, Drottningg 39, 1872 (ombyggnad med L Hedin, riven samt Centralanstalt på Långholmen 1874-1880 (tillsammans med V T Anckarsvärd).
Länsfängelset i Uppsala 1859;

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1345.
Almqvist, Josef och Sterner, Fredrik (red.): Stockholms byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948. Sid 27.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1967:628.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Råberg, Marianne m fl: Husen på malmarna. En bok om Stockholm. Stockholm, 1985.
Swedish

Primus
720

-Id
720
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077388

-Id
011034077388
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish