Adapted education Place holder

Tilpasset opplæring (norwegian bokmål), Tilpassa opplæring (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:17
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tilpasset-opplaring
Label
Adapted education
English

Tilpasset opplæring
Norwegian bokmål

Tilpassa opplæring
Norwegian nynorsk

Not used label
Friskole
Norwegian bokmål

Friskule
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.
Norwegian bokmål

Tilpassa opplæring gjeld for alle elevar, lærlingar, lærekandidatar og vaksne. Tilpassa opplæring er eit verkemiddel for at alle skal oppleve auka læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpassingar til mangfaldet i elevgruppa innanfor fellesskapet.
Norwegian nynorsk