Ahlström, Johan (1841 - 1907) [sv]

Ahlström, Johan (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 07:45:29
18/03/2023 01:35:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5c75b843-affa-476b-a403-1c793764fb61 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ahlström, Johan
Swedish

First name
Johan
Swedish

Last name
Ahlström
Swedish

Alternative name
Alström
Swedish

Birth
02/11/1841 , , Alskogs församling, Gotlands län [sv]

-Time
02/11/1841
-Place reference
, , Alskogs församling, Gotlands län [sv]
--Place (text)
Alskogs församling, Gotlands län
Swedish
Death
23/04/1907

-Time
23/04/1907
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Johan Ahlström kom 1873 till Motala från Gotland. Han bosatte sig i Motala Stjernorpsgård och bodde där till sin död 1907. Han tycks omedelbart ha etablerat sig som fotograf i staden. Från omkring år 1890 nämns han emellertid som klisterfabriksarbetare och senare som pyrotekniker.

Swedish

Occupation
Photographer 1873 1890 , , Motala kommun, Östergötlands län [sv]
ca 1873 - ca 1890

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1873 1890

--Earliest time
1873
--Latest time
1890
-Dating comment
ca 1873 - ca 1890
Swedish

-Place reference
, , Motala kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Motala kommun, Östergötlands län
Swedish
Has works/objects at
Enskilda arkiv (1873 - 1890)
Museets samling av Johan Ahlströms fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlansdsmuseum.se

-Organization/collection
-Set
Enskilda arkiv (1873 - 1890)
Museets samling av Johan Ahlströms fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlansdsmuseum.se
--Description
Enskilda arkiv (1873 - 1890)
Museets samling av Johan Ahlströms fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
Swedish

Reference
Kyrkoarkiv över Motala landsförsamling
Swedish

Sveriges befolkning 1890
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

NFR
5470

-Id
5470
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591394

-Id
021035591394
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Fotografens finns representerad i Kungl. bibliotekets porträttfotografregister.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish