Nomina [sv]

Nomina (swedish)

Description

Nomenklatur för föremål från Nordisk medeltid framtagen i ett samnordiskt projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet. [sv]

24/02/2016 12:07:08
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/5c71ea7a-c817-40ee-8183-3568b03505b1
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 3 of 3 hits.
Status
Ongoing work
Total number of records
0
Content updated
12/11/2013 13:37:57
Dataset

Categories


Status
Ongoing work
Total number of records
1
Content updated
10/02/2016 16:26:37
Dataset

Categories


Status
Ongoing work
Total number of records
250
Content updated
12/12/2017 13:58:56
Dataset

Categories


Name
Nomina
Swedish

Description
Nomenklatur för föremål från Nordisk medeltid framtagen i ett samnordiskt projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål


Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish