Aanensen, Louise (1879 - ?) [no]

Other languages: Aanensen, Louise (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:13
18/05/2024 02:07:24
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5c63ffaa-4393-44ac-934a-ba3f08f67cca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aanensen, Louise
Norwegian bokmål

First name
Louise
Norwegian bokmål

Last name
Aanensen
Norwegian bokmål

Alternative name
Aanesen, Lovisa
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1879

-Time
1879
Death
?

-Time
?
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 08.03.1879 i Kopervik. Det fortelles at hun engang fotograferte storfyrst Wladimir på bryggen i Kopervik, da han skulle en tur i land. Det ble stort oppstyr over besøket og hun ilte ned på kaien med apparatet oppstilt på stativ. Da så den gamle, skrøpelige storfyrsten skulle stige i land, var øyeblikket kommet og hun ropte "Å, kjekk deg litt du Wladimir", til mengdens store jubel. Dette fikk storfyrsten senere forklart og hun fikk bestilling på fotografiene fra Russland. Som betaling fikk hun en brosje med diamanter, som hun siden måtte oppbevare i en safe. Historien fortelles imidlertid også på en annen måte, nemlig at det var storfyrst Michael, og at hun ble sint da han ikke ville holde den forlangte posisjon under fotograferingen og ropte med sin bass-stemme: "Stram deg opp, Mikkal". I 1920-årene dro hun til USA, men kom tilbake og fortsatte med fotograferingen i 1930-årene, men da uten atelier. Før hun dro hadde hun hatt tre forskjellige atelierer i Kopervik, foruten filial i Skudeneshavn. Endel av hennes plater og kassene til apparatene er tatt vare på av kommunearkivar Lars Svendsen i Kopervik.

Virkested:
1930-1940: Skudenes (filial)
1900 ca-1930 ca: Kopervik

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Karm?ybladet 25.08.1978
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Risa, Lisabet. Dei f¿rste kvinnelege fotografane i Rogaland. (2012). www.fotonettverk-rogaland.no
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3130

-Id
3130
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009445

-Id
021036009445
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål